REKLAMA
Lucas Tour

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza za 2019 rok

Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza za 2019 rok

Burmistrz Miasta Jasła otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok oraz wotum zaufania
Rady Miejskiej Jasła po debacie nad Raportem o stanie miasta.

Sytuacja związana z trwającą pandemią spowodowała, że w tym roku nieco później niż zazwyczaj odbyła się
sesja absolutoryjna oraz debata nad przedstawionym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Raportem o stanie miasta. Za przyznaniem wotum zaufania na 21 radnych 14 było za, 1 przeciw, a 6 wstrzymało się od
głosu. Raport znajduje się pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2020-r/zarzadzenie-nr-v-67-2020-z-
18-czerwca-2020-roku.html

Radni decydowali również o przyznaniu burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za
rok 2019, uchwalonego 8 stycznia 2019 roku. Na 21 obecnych radnych, 16 było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Wykonanie planu dochodów budżetu wyniosło 171 777 068,39 zł, w tym: dochody bieżące 167 322 399,84
zł i majątkowe 4 454 668,55 zł. Wydatki wyniosły 175 782 758,98 zł w tym: wydatki bieżące 156 189 286,54
zł i wydatki majątkowe 19 593 472,44 zł. Przychody w 2019 r. zrealizowano w wysokości 33 479 949,91 zł, w
tym z wolnych środków 27 614 654,91 zł i kredytu komercyjnego 5 865 295 zł. Zadłużenie miasta na 31
grudnia 2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 18 846 101,22 zł tj. 10,97% w stosunku do
wykonanych dochodów.

sesja absolutoryjna

absolutorium dla burmistrza

burmistrz podczas sesji(1)

Urząd Miasta w Jaśle

23-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)