REKLAMA
Lucas Tour

Będą doradzać. Rada Seniorów Miasta Jasła wybrana

JASŁO / PODKARPACIE. Adam Owiński został przewodniczącym Rady Seniorów Miasta Jasła. W prezydium rady znalazły się również Waleria Ćwik i Felicja Jałosińska (wiceprzewodniczące) oraz Maria Gubała (sekretarz).

Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny. Miasto ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Członkowie rady będą mogli także zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza i Radę Miejską Jasła, dotyczących sytuacji seniorów. Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta.

Skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jasła: Elżbieta Bernal – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”, Waleria Ćwik – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zdzisław Dziedzic – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”, Maria Gubała – Klub Niezapominajki przy Zarządzie Osiedla Jasło – Mickiewicza, Felicja Jałosińska – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Zofia Kawa – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Teresa Krajewska – Klub Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Józef Liniewski – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jan Paweł Łucki – Rodzinny Ogródek Działkowy „Nasz Ogródek” w Jaśle, Maria Mazan – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Oddział Jasło, Adam Owiński – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”, Marian Sobel – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zdzisław Świstak – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Stanisława Turek – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wilhelmina Wąsik – Klub Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Henryk Zych – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, a w jej skład mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Jasła. Rada Seniorów liczy 16 członków wybieranych spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze.

rada seniorow

UMJ

06-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)