REKLAMA
Lucas Tour

Bezpieczeństwo drogowe tematem konferencji

KROSNO / PODKARPACIE. Bezpieczeństwo na drogach powiatu krośnieńskiego, to temat konferencji współorganizowanej przez krośnieńską komendę. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu o bezpieczeństwie drogowym w regionie oraz poznali przyczyny najbardziej tragicznych wypadków.

Krośnieńska komenda aktywnie włączyła się w organizację konferencji poświęconej bezpieczeństwu drogowemu w regionie. Współorganizatorami wydarzenia było biuro poselskie posła na Sejm RP Joanny Frydrych oraz Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Krośnie. Konferencja została objęta patronatem Wojewody Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Krosna.

Konferencję otworzyła poseł na Sejm RP Joanna Frydrych, wyrażając potrzebę inicjowania tego typu przedsięwzięć na rzecz podnoszenia poziomu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Następnie głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, podkreślając rolę policjantów w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw kierowców wobec obowiązku przestrzegania przepisów prawa drogowego.

Do sprawy zagrożeń bezpieczeństwa odnieśli się także Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, szef krośnieńskich policjantów insp. Leszek Buryła oraz reprezentujący Zarząd Powiatowy LOK Krosno Jacek Makoś. Wymienieni wskazywali potrzebę wielopoziomowego zaangażowania instytucji w proces tworzenia odpowiedzialnych projektów drogowych poprawiających bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, uczestnicy wysłuchali wykładu naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP Krosno nadkom. Krzysztofa Belczyka, na temat stanu bezpieczeństwa drogowego na terenie powiatu krośnieńskiego. Prelegent szczegółowo wyjaśniał przyczyny oraz skutki najbardziej tragicznych wypadków drogowych w regionie.

Elementem kończącym konferencję była dyskusja oraz wymiana poglądów ukierunkowanych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w powiecie krośnieńskim.

ObZMz0oj9N

źrodło: KWP


19-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)