REKLAMA
Lucas Tour

Dwa posiedzenia Rady Miejskiej w okresie międzyświątecznym

JASŁO / PODKARPACIE. W okresie między świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej Jasła. Sesja składała się będzie z dwóch posiedzeń – pierwsze 27 grudnia i drugie 29 grudnia. Głównym punktem sesji będzie omówienie i ewentualne przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2018. Prezentujemy pełną treść zawiadomienia przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na LVII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/. LVII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniach: 27 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 i 29 grudnia 2017 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

I posiedzenie LVII Sesji RMJ w dniu 27 grudnia 2017 r.  

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu z LIV Sesji RMJ.
3.  Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018 /Druk Nr 562/.
5. Przedstawienie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018:
5.1. Burmistrza Miasta Jasła,
5.2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
5.3. Komisji Rady Miejskiej Jasła.
6. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018.

II posiedzenie LVII Sesji RMJ w dniu 29 grudnia 2017 r. 

7. Przedstawienie przez Komisję Finansowo – Budżetową RMJ zbiorczej opinii na temat wszystkich zgłoszonych wniosków, które spełniały wymagania określone w § 81 ust.4 Statutu Miasta Jasła.
8.  Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków.
9. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 2028.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
12. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad LVII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

14-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)