REKLAMA
Lucas Tour

Lokalizacja studni głębinowej na działce

Budowa studni jest dobrym rozwiązaniem kiedy działka nie ma podłączenia do wodociągu, lub kiedy korzystanie z wody wodociągowej jest możliwe, ale chcemy nieco obniżyć rachunki za wodę. Woda studzienna doskonale nadaje się do podlewania trawników czy grządek. Używając wody ze studni do podlewania grządek oszczędzamy nie tylko na kosztach samej wody, ale również zmniejszamy opłaty za ścieki, które naliczane są według wskazań wodomierza. Przed ostateczną decyzją dotyczącą źródła wody z której będziemy korzystać powinniśmy jednak wykonać kalkulację kosztów zarówno przyłączu wodociągowego jak i budowy studni.

Na co zwrócić uwagę przed budową studni?

Wybór pomiędzy lokalnym wodociągiem a własną studnią głębinową powinien opierać się o warunki i możliwości techniczne działki oraz koszty inwestycji i eksploatacji każdego z tych źródeł. Zestawiając je ze sobą należy uwzględnić również prognozy na kolejne lata. Na ich podstawie można określić opłacalność inwestycji. Jeżeli działka znajduje się daleko od najbliższego wodociągu to koszt poprowadzenia jego dodatkowego odcinka może być porównywalny, lub wyższy z nakładami na budowę studni głębinowej. Dodatkowo po wybudowaniu wodociąg, zostanie on zgodnie z przepisami, przejęty przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Odbiorca wody zostanie wówczas obciążony kosztami eksploatacji wodociągu. Zastanawiając się nad budową studni powinniśmy oszacować gdzie i jak głęboko znajdują się warstwy wodonośne. To z nich studnia czerpie wodę. Warstwy wodonośne są to przeważnie przesycone wodą warstwy piasków i żwirów położone jedna nad drugą na różnej głębokości.

Pomiędzy nimi znajdują się warstwy gliny lub iłu. Są to warstwy gruntu nieprzepuszczalnego dla wody. Taki układ warstw jest praktycznie nieprzepuszczalny, dlatego nie ma styczności ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki temu woda nie ulega zanieczyszczeniu. Czasami układ warstw wodonośnych jest na tyle niekorzystny, że znalezienie wody na działce jest niemożliwe. Jeśli zaś woda zalega zbyt głęboko, budowa studni może się z kolei okazać technicznie bardzo trudna albo zbyt kosztowna. Cena za metr odwiertu wynosi średnio od 100 do 300 zł. Koszt zależny od profilu geologicznego, ukształtowania terenu i usytuowania działki. Warto też zweryfikować wcześniej ceny budowy studni bo inne ceny będą obowiązywać np. na Podkarpaciu a inne w Małopolsce.

foto: archiwum WIT-WIERT

Jak znaleźć ujęcia wody? Gdzie lokalizować taką studnię?

O zlokalizowaniu studni decydują dwa główne czynniki – obecność wody podziemnej oraz konieczność zachowania odległości zapewniającej ochronę studni przez zanieczyszczeniem. Do skażenia wody w studni nie dojdzie, jeżeli miejsce na którym zostanie wybudowana studnia będzie zlokalizowane niżej niż teren ze zbiornikiem na ścieki.

Prawidłowo i zgodnie z prawem wybudowana studnia powinna znajdować się:
– 5 m od granicy nieruchomości oraz studni wspólnej na granicy dwóch działek,
– 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
– od10 do15 m od drzew o rozbudowanych systemach korzeniowych takich jak topola, jesion czy olszyna,
– 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników, szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków (szamba),
– 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie,
– 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Aby uniknąć zanieczyszczenia wody w studni należy również unikać budowania studni blisko rur spustowych oraz miejsc spływu wody deszczowej. Studnia nie powinna być budowana w najniższym miejscu nieruchomości z uwagi na spływanie wód opadowych.

artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

04-06-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook