REKLAMA
Lucas Tour

Ministerialny raport wskazuje, że po studiach w WSPiA znajdziesz pracę!

Ponad 97 procent absolwentów jednolitych studiów magisterskich oraz 95 procent absolwentów studiów II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej znajduje pracę po zakończeniu studiów. Takie dane opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tegorocznym raporcie z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwenta. Badanie opracowywane jest na podstawie danych udostępnianych przez ZUS.

Jest to już czwarta edycja badania Ekonomicznych Losów Absolwentów wszystkich Polskich Uczelni publicznych i niepublicznych. Obejmuje absolwentów z 2017 roku. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł – systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Te studia dają pracę

W tym roku system „ELA” pokazał, że aż 97,5 procent absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki. Daje to absolwentom WSPiA miejsce w pierwszej dziesiątce wszystkich Polskich uczelni oraz najlepszy wynik na Podkarpaciu! Bardzo dobrze na rynku pracy radzą sobie także absolwenci studiów II stopnia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej (kierunki: „administracja” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne”). W tym przypadku pracę po studiach znalazło 95 procent osób, które ukończyły studia w 2017 r. (II miejsce w regonie). W przypadku absolwentów studiów I stopnia (kierunków „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „prawo”), po których najczęściej kontynuuje się naukę, pracę znalazło ponad 85 procent osób.

Zarobki po studiach

Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego pokazuje również, że prawnicy po studiach w WSPiA mogą liczyć na pensje w wysokości od 2650 zł do ponad 3300 zł, a prace znajdują w niewiele ponad miesiąc. Są to najlepsze wyniki spośród podkarpackich uczelni kształcących na kierunku „prawo”.

Absolwenci studiów I i II stopnia na kierunku „administracja” w WSPiA otrzymywali pensje w wysokości od 2300 zł do 2800 zł (II miejsce w regionie). Znalezienie pracy zajmowało im niewiele ponad miesiąc. Ten wynik daje absolwentom WSPiA pierwsze miejsce na Podkarpaciu.

Po studiach I i II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” absolwenci WSPiA zarabiali ponad 2600 zł, a pracę znajdowali po około miesiącu poszukiwania. Są to także jedne z najlepszych wyników spośród absolwentów wszystkich uczelni kształcących na Podkarpaciu.

Najlepsza rekomendacja dla kandydatów

Niezależne badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów to kolejny dowód na to, że WSPiA prezentuje wysoką jakość kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów. Potwierdza także, że tworzenie mniejszej ilości, ale mocnych kierunków daje efekty w postaci dobrze przygotowanych do wejścia na rynek pracy absolwentów. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od początku istnienia tworząc kierunek studiów, rozwija go tak, aby był mocny, z tradycjami oraz co najmniej z uprawnieniami magisterskimi.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA jest najstarszą szkołą wyższą na Podkarpaciu utworzoną w 1995 r. Kandydaci do wyboru mają cztery kierunki studiów: „administrację” (studia I i II stopnia), „zarządzanie” (studia I stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia). WSPiA jest jedyną niepubliczną uczelnią na Podkarpaciu, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

Ekonomiczne Losy Absolwentów

ELA jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach wszystkich absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. Zbiory danych pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz POL-onu. Automatyczna analiza dokonywana jest przy pomocy unikatowego w skali światowej oprogramowania.

Rekrutację na studia w WSPiA rozpoczęła się 1 czerwca 2019 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji, tj. do 7 sierpnia – pierwszy etap lub do 28 września – drugi etap) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

08-07-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook