REKLAMA
Lucas Tour

Rozpoczęła się rekrutacja w Uczelni Państwowej w Sanoku!

SANOK / PODKARPACIE. Ruszyła rekrutacja w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w roku akademickim 2020/2021.  Zapraszamy na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe.

KIERUNKI STUDIÓW

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNEJ
gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

INSTYTUT MEDYCZNY
bezpieczeństwo wewnętrzne
pielęgniarstwo
ratownictwo medyczne

INSTYTUT SPOŁECZNO-ARTYSTYCZNY
ekonomia
pedagogika
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
praca socjalna
praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania

INSTYTUT TECHNICZNY
mechanika i budowa maszyn

Zarejestruj się już dzisiaj na stronie https://up-sanok.edu.pl/rekrutacja-elektroniczna i złóż wszystkie dokumenty elektronicznie.

Wersje papierowe będą wymagane dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia!

Pobierz informator uczelniany 2020

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:
https://up-sanok.edu.pl/kandydaci
tel.: +48134655954, +48134655967

TERMINY REKRUTACJI:

1. Termin rekrutacji elektronicznej 
1 czerwca 2020r. – 31 października 2020 r. (do godz. 9:00)
2. Termin rekrutacji (obrad Komisji Rekrutacyjnych):
I termin: 7 lipca 2020r.
II termin: 28 sierpnia 2020r.
III termin 25 września 2020r.

Podstawowym zadaniem Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku jest solidne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy zawodowej zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów poprzez wyposażenie go we właściwe kompetencje zawodowe. Dobrze skonstruowany program studiów jest czynnikiem warunkującym sukces zawodowy absolwentów.

Mocnym atutem są praktyki zawodowe, które na studiach pierwszego stopnia trwają minimum pół roku, a na studiach drugiego stopnia minimum trzy miesiące. Student nabywa wiedzę teoretyczną w czasie wykładów, następnie opanowuje określone efekty uczenia się w warunkach pracowni, odbywa zajęcia praktyczne pod opieką nauczycieli akademickich, kolejnym etapem są praktyki zawodowe realizowane w zakładach pracy z którymi Uczelnia zawarła stosowne porozumienia. Ponadto należy podkreślić, że w opracowywaniu i doskonaleniu programów studiów istotną rolę odgrywają interesariusze zewnętrzni – przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, z którymi Uczelnia ściśle współpracuje.

Wizytówką Uczelni są jej studenci i absolwenci. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2019 za znaczące osiągnięcia, trzykrotnie zostało przyznane studentom sanockiej Uczelni. Jest to ogromny sukces zważywszy, iż w tym czasie stypendystami Ministra z wyższych uczelni zawodowych zostało zaledwie kilka osób. Uczelnia może pochwalić się absolwentami, którzy już uzyskali stopnie naukowe i prowadzą działalność badawczo-dydaktyczną, i często biorą udział w procesie kształcenia naszych studentów.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku posiada doskonale rozwiniętą bazę dydaktyczną, której podstawą są nowoczesne pracownie i laboratoria. Wizytówką Uczelni jest m.in. Centrum Sportowo-Dydaktyczne, które służy nie tylko studentom i pracownikom Uczelni, lecz także całej społeczności regionu. Studenci zrzeszeni w Klubie Uczelnianym AZS UP Sanok osiągają znaczące sukcesy we współzawodnictwie sportowym. Obecnie realizowana jest duża – ponad 30-milionowa inwestycja pn. budowa Centrum Symulacji Medycznej. W Centrum w specjalnie zaaranżowanych warunkach, przy użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów, studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego będą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe.

źródło: UP Sanok / nadesłane

15-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook