REKLAMA
Lucas Tour

Sanocka Uczelnia z kolejną magisterką!

SANOK / PODKARPACIE. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku na podstawie pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki otrzymała uprawnienia do prowadzenia kolejnych studiów magisterskich. Od października ruszają jednolite pięcioletnie studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku „Fizjoterapia”!

Starania o zgodę na prowadzenie tego kierunku w sanockiej Uczelni trwały ponad rok. Już podczas budowy Centrum Symulacji Medycznej władze Uczelni podjęły kroki mające na celu otwarcie kierunku, który byłby kolejnym obok pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego kierunkiem medycznym. Choroby cywilizacyjne dotykające coraz młodszą część społeczeństwa powodują, że zapotrzebowania na świadczenia z zakresu fizjoterapii wzrasta, a świadczenia te stosowane są w szerokim zakresie zarówno w kardiologii, neurologii, ortopedii, onkologii, a także w innych dziedzinach medycyny. Ponadto jak wskazuje barometr zawodów w województwie podkarpackim w 2021 roku, zawód fizjoterapeuty był w zawodem deficytowym, a jego absolwenci nie mieli problemów ze znalezieniem pracy.


Rektor Uczelni dr inż. Mateusz Kaczmarski

Zadowolenia z otrzymania pozytywnej decyzji nie kryje Rektor Uczelni dr inż. Mateusz Kaczmarski, który argumentuje: – Program studiów jest silnie osadzony w praktyce i stanowi odpowiedź na wyzwania oraz potrzeby zmian społecznych, zachodzących w Polsce i regionie. Uruchomienie kierunku fizjoterapia podyktowane jest postępującym starzeniem się społeczeństwa i wynikającym z tego wzrostem zapotrzebowania na świadczenia z zakresu fizjoterapii, w tym działania rehabilitacyjne mające na celu zmniejszenie dysfunkcji i utrzymanie dobrej sprawności fizycznej, a także poprawę kondycji psychicznej.


Prorektor Uczelni dr hab.
Elżbieta Cipora, prof. ucz.

Związek kierunku studiów ze strategią i Misją Uczelni oraz jego znaczenie dla rozwoju regionu podkreśla także Prorektor Uczelni dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz. odpowiedzialna za przygotowanie wniosku. – Koncepcja kształcenia na kierunku fizjoterapia nawiązuje do Strategii Rozwoju UP im. Jana Grodka w Sanoku i zakłada kształcenie studentów w celu ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej oraz wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie człowieka. Program kształcenia, w tym założone efekty uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dobrze wpisują się w przyjętą strategię rozwoju Uczelni. Ponadto działalność Instytutu Medycznego znacząco wpływa na rozwój regionu poprzez aktywność nie tylko dydaktyczną, ale również naukową i społeczną, a tym samym służy poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości życia społeczności lokalnej – wyjaśnia Prorektor.

Rekrutacja prowadzona będzie od 1 czerwca 2022 r. w formie elektronicznej. Aby złożyć aplikację na studia należy, poprzez stronę internetową Uczelni, założyć konto w systemie rekrutacyjnym, wypełnić podanie oraz dane o wynikach egzaminu maturalnego (w rekrutacji brane będą pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego/dojrzałości z następujących przedmiotów: biologia lub chemia oraz język obcy – brak wymienionych przedmiotów na egzaminie maturalnym/dojrzałości nie dyskwalifikuje kandydata). Już teraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia studiów w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Wszelkie informacje znajdziecie na: www.up-sanok.edu.pl/kandydaci

materiały nadesłane

22-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)