REKLAMA
Lucas Tour

SEJM NA ŻYWO: Sprawy energii i klimatu. Kodeks pracy (VIDEO)

SEJM NA ŻYWO: Sprawy energii i klimatu. Kodeks pracy (VIDEO)

70. posiedzenie Sejmu, dzień 13. Zapraszamy do śledzenia obrad.

Porządek obrad w dniu 13 stycznia 2023:

1. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2562, 2774 i 2774-A) – trzecie czytanie*

2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Systemie Informacji Finansowej (druki nr 2896 i 2904)*
– sprawozdawca poseł Teresa Wargocka.

3. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2890 i 2902)*
– sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.

4. Sprawozdanie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2891 i 2913)*
– sprawozdawca poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.

5. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (druki nr 2894 i 2912)*
– sprawozdawca poseł Andrzej Gawron.

6. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2895 i 2905)*
– sprawozdawca poseł Arkadiusz Marchewka.

7. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2893 i 2926)*
– sprawozdawca poseł Grzegorz Lorek.

8. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2892 i 2903)*
– sprawozdawca poseł Grzegorz Lorek.

9. Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat postępu w spełnianiu kamieni milowych wymaganych do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi europosła Bogdana Rzońcy na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego w dniu 12 września 2022 r. dot. procedury wyjścia z Funduszu Odbudowy przez rząd PiS.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń.

Legenda:
– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu

13-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)