REKLAMA
Lucas Tour

SESJA W MIEŚCIE: O wieloletniej prognozie finansowej i dotacji szpitala

JASŁO / PODKARPACIE. XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie Protokołu z XXXI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r. /Druk Nr 341/,
4.2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na
lata 2016 – 2026 /Druk Nr 342/,
4.3. udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle /Druk Nr 339/,
4.4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej /Druk Nr 340/,
4.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna”/ Druk Nr 334/,
4.6. nazwania ulicy w mieście Jaśle/ Druk Nr 335/,
4.7. nazwania ulicy w mieście Jaśle/ Druk Nr 336/,
4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, Obręb
Nr 23 – Warzyce/ Druk Nr 337/,
4.9. wyrażenia zgody na sprzedaż z trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb
Nr 8 – Centrum/ Druk Nr 338/,
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji RMJ.

workbook-1205044_1280

19-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)