#MOPS w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia”


MOPS w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Pełni Życia”

JASŁO / PODKARPACIE. Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60+, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Przeczytaj całość »