#rada miasta


Dzisiaj nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła

JASŁO / PODKARPACIE. W środę 10 stycznia o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła o czym zawiadamia przewodniczący Henryk Rak. Podczas sesji radni podejmą uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 oraz w sprawie przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 2

Przeczytaj całość »

Problem ze śmieciami

JASŁO / PODKARPACIE. Radni Rady Miejskiej Jasła podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu utworzenie w powiecie jasielskim Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Przeczytaj całość »

Za tydzień XLVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

JASŁO / PODKARPACIE. W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła. Prezentujemy proponowany porządek obrad.

Przeczytaj całość »

W poniedziałek sesja w mieście (PORZĄDEK OBRAD)

JASŁO / PODKARPACIE. XXXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 23 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12. Publikujemy porządek obrad.

Przeczytaj całość »

JASŁO: Sesja budżetowa w mieście. Obrady zaplanowano na dwa dni

JASŁO / PODKARPACIE. XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła, odbędzie się w dniach: 27 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 i 29 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12. Publikujemy porządek obrad.

Przeczytaj całość »

JASŁO: Rada miasta dofinansuje szpital i powiat jasielski

JASŁO / PODKARPACIE. Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta Jasła, zdecydowano że miasto przekaże dofinansowanie na szpital oraz remont na przebudowę drogi, na ul. Sobniowskiej. Zatwierdzono również plan przebudowy obiektu przy ul. Szkolnej.

Przeczytaj całość »

JASŁO: Rada miejska poparła utworzenie publicznego transportu zbiorowego

JASŁO / PODKARPACIE. Rada Miejska Jasła przyjęła uchwały w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim oraz przyjęcia jego statutu. Do zadań Związku będzie należało organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu i gmin wchodzących w jego skład.

Przeczytaj całość »

Z myślą o lepszej komunikacji dla mieszkańców sąsiednich gmin

JASŁO / PODKARPACIE. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Jasła radni podjęli uchwały w sprawie zawarcia z pięcioma gminami: Kołaczyce, Brzyska, Jasło, Tarnowiec i Dębowiec porozumień dotyczących przejęcia przez miasto publicznego transportu na terenie tych gmin.

Przeczytaj całość »

Będą doradzać. Rada Seniorów Miasta Jasła wybrana

JASŁO / PODKARPACIE. Adam Owiński został przewodniczącym Rady Seniorów Miasta Jasła. W prezydium rady znalazły się również Waleria Ćwik i Felicja Jałosińska (wiceprzewodniczące) oraz Maria Gubała (sekretarz).

Przeczytaj całość »

Młodzieżowi Radni złożyli ślubowania. Będą doradzać i reprezentować jasielską młodzież

JASŁO / PODKARPACIE. I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła odbyła się 30 stycznia w jasielskim ratuszu. Młodzieżowa Rada ma mieć charakter konsultacyjno-doradczy.

Przeczytaj całość »