REKLAMA

Konferencja historyczna „Od rozkwitu do upadku. Zamek Królewski w Sanoku i ziemia sanocka w epoce jagiellońskiej”

Muzeum Historyczne w Sanoku
17-02-2023 / 17-02-2023
Sanok ( Zamek Królewski w Sanoku, Zamkowa, Sanok )
wstęp wolny

 

Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na konferencję naukową organizowaną w partnerstwie z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku. Wydarzenie objęte patronatem Starosty Sanockiego.

 

17 lutego 2023 r. (piątek)

Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

 

 

PROGRAM:

 

17 lutego 2023 r. (piątek)
Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

PROGRAM:
10.30 Otwarcie konferencji i powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku dr. Jarosława Serafina

10:40-13:00 SESJA PIERWSZA:
Przewodniczący: dr Tomasz Ratajczak

10:40-11:00 prof. dr hab. Jerzy Sperka, Zamek w Sanoku ośrodkiem władzy monarszej w końcu XIV i na początku XV w.
11:05-11:25 prof. dr hab. Piotr Węcowski, Jagiellonowie wobec miasta Sanoka w XV w.
11:30-11:50 mgr Gabriela Glinianowicz, Jak Król Jagiełło do ślubu szedł, czyli moda dworska w dobie pierwszych Jagiellonów
11::55-12:15 prof. dr hab. Bożena Czwojdrak, Królowa Zofia Holszańska i jej sanockie dziedzictwo
12:20-12:40 prof. dr hab. Marek Ferenc, Królowa Izabela Jagiellonka na wygnaniu. Sanocki epizod
12:40-13:00 Dyskusja.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa.

14:00-16:45 SESJA DRUGA:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Czwojdrak

14:00-14:20 dr Łukasz Bajda, Rodziny gniazdowe ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej
14:25-14:45 mgr Paweł Skowroński, Zbrojni ziemi sanockiej doby późnośredniowiecznej monarchii jagiellońskiej w świetle źródeł pisanych
14:50-15:10 mgr Maria Zielińska, dr Piotr Kotowicz, mgr Marcin Glinianowicz, Obwarowania miejskie Sanoka w średniowieczu i okresie staropolskim
15:15-15:35 dr Tomasz Ratajczak, Szesnastowieczny pałac królewski na zamku w Sanoku na tle architektury rezydencjonalnej ostatnich Jagiellonów
15:40-16:00 dr Andrzej Gliwa, Między zniszczeniami wojennymi a kolektywną pamięcią kulturową. Dyskursywne praktyki mnemoniczne w społecznościach wiejskich ziemi sanockiej po inkursjach tatarskich z 1624 i 1672 r. na tle zniszczeń wojennych i strat
16:05-16:25 mgr Grzegorz Potoczny, Zamek Królewski w Sanoku w świetle źródeł gospodarczych
16:25-16:45 Dyskusja

16:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

 
ZOBACZ WIĘCEJ WYDARZEŃ