REKLAMA
Lucas Tour

ZA TYDZIEŃ SESJA W MIEŚCIE: radni będą debatować o planie zagospodarowania przestrzennego Jasła

JASŁO / PODKARPACIE. 27 listopada (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej Jasła. Radni będą debatować m.in. o planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Publikujemy porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie Protokołu z LIII Sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Niegłowice-Żółków oraz trasy linii elektroenergetycznej
   110 kV w mieście Jasło /druk nr 570/,
  2. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Jana z Dukli (dawna Krasickiego- Nr 23)
   – w mieście Jaśle w granicach określonych uchwałami Nr LIII/517/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 kwietnia 1998 r. i Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 maja 2000 r. /druk nr 569/,
  3. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła „Warzyce II – Nr 42” /druk nr 568/,
  4. uchylenia Uchwały Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 czerwca 2015 r.
   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście-rejon ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Metzgera” /druk nr 566/,
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /druk nr 567/,
  6. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok /druk nr 565/.
 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad LV Sesji RMJ.

 

Przewodniczący

     Rady Miejskiej Jasła

   Henryk Rak

materiały nadesłane

 

20-11-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)