REKLAMA
Lucas Tour

Zgromadzenie plenarne rektorów i otwarcie CSM w Sanoku! (VIDEO)

Zgromadzenie plenarne rektorów i otwarcie CSM w Sanoku! (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. W dniach 20-23 września 2021 roku Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku była organizatorem VI Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. KRePUZ jest jedyną organizacją skupiającą wszystkie publiczne uczelnie zawodowe w Polsce.

W Konferencji wzięło udział 44 rektorów i prorektorów publicznych uczelni zawodowych z całego kraju. Obok rektorów obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście m.in.: Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Waldemar Siwiński – Założyciel i Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Piotr Ziółkowski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Otwierając Konferencję zarówno Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku dr inż. Mateusz Kaczmarski, jak i dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, Przewodniczący KRePUZ, podkreślali znaczenie wyższego szkolnictwa zawodowego i jego wpływ na rozwój nauki w Polsce. Także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski w swoim wystąpieniu artykułowali jak znaczącym czynnikiem miastotwórczym jest funkcjonowanie sanockiej Uczelni w przestrzeni publicznej Sanoka oraz całego regionu zwłaszcza w roku jakże pięknego jubileuszu 20 – lecia Uczelni. Otwierając konferencję jej Przewodniczący prof. Dariusz Surowik złożył na ręce byłego, obecnie Honorowego Przewodniczącego Konferencji prof. Witolda Stankowskiego podziękowania i pamiątkowy grawerton za przewodniczenie konferencji i wkład w rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce.

W I sesji plenarnej Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski, podkreślając konieczność kształcenia kadr pielęgniarskich i ratowniczych zwrócił się do zgromadzonych biorących udział w Konferencji: – Pokładamy w was ogromną nadzieję na pomoc w zbudowaniu takiego zasobu kadr, który będzie potrafił odpowiedzieć na zwiększające się zdrowotne potrzeby leczenia Polaków. W dalszej części sesji list w imieniu Ministra Edukacji i Nauki odczytał dr Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP.

Po otwarciu konferencji i I sesji plenarnej uczestnicy VI Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych wzięli udział w uroczystym otwarciu Centrum Symulacji Medycznej, najnowszej inwestycji sanockiej Alma Mater. Trzeba przyznać, że obiekt oraz jego wyposażenie wywarły na wszystkich ogromne wrażenie.

Po otwarciu CSM oraz krótkim zwiedzaniu miasta, odbyła się II sesja plenarna, a jej miejscem były gościnne mury Muzeum Historycznego w Sanoku. Zgromadzonych gości powitał dr Jarosław Serafin – Dyrektor Placówki. Następnie prof. Stanisław Wrzosek – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaprezentował jak wyglądają obecnie oraz jak mogą wyglądać w przyszłości akredytacje w publicznych uczelniach zawodowych. Po zakończeniu sesji oraz dyskusji dr Jarosław Serafin zaprezentował zbiory Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie sztuki ikonowej oraz twórczości Zdzisława Beksińskiego. Trzeba przyznać, że zaprezentowane ikony jak i dzieła Beksińskiego sprawiły, że z pewnością wielu gości powróci do Sanoka.

III i IV sesja plenarna odbyły się w hotelu Arłamów. Podczas sesji III wystąpili m.in.: Piotr Ziółkowski, Dyrektor Generalny GUM, który opowiedział o możliwości współpracy GUM-u oraz uczelni zawodowych, Honorowy Przewodniczący KRePUZ prof. Witold Stankowski przedstawił drogę jaką uczelnie zawodowe przeszły od KRePSZ do KRePUZ, natomiast Waldemar Siwiński prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” omówił tegoroczny ranking wyższych uczelni w Polsce oraz jego metodologię. Ostatnia z sesji dotyczyła propozycji i założeń oceny kompleksowej, która polega na ocenie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelniach oraz problemów wyższego szkolnictwa zawodowego.

Wśród podsumowań słuchać było głosy wg których uczelniom zawodowym potrzeba stabilizacji i wsparcia. Tym wsparciem winien być głos Ministra Edukacji i Nauki, oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych, zwracający uwagę na fakt ogromnej roli kulturotwórczej i elitotwórczej jaką uczelnie te pełnią w lokalnych środowiskach. Zwracano również uwagę na zmiany zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wg których uczelnie zawodowe spełniające odpowiednie kryteria mogą stać się Akademiami Nauk Stosowanych. Na zakończenie odbyło się wręczenie pamiątkowych grawertonów na ręce dr hab. Elżbiety Cipora, prof. ucz oraz dr inż. Mateusza Kaczmarskiego za zorganizowanie konferencji.

Dla Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku przygotowanie tak wielkiego wydarzenia, było nie lada wyzwaniem. Jednak dzięki doskonałemu zapleczu kadrowemu Uczelni oraz współpracy z wieloma podmiotami działającymi w mieście z zadania wywiązała się znakomicie.

Uczestnicy konferencji opuszczali nasz region zachwyceni przygotowaniem i poziomem organizacyjnym zgromadzenia oraz zauroczeni naszym pięknym miastem z nadzieją szybkiego tutaj powrotu.

materiały nadesłane
video: Uczelnia Sanok / youtube.com

15-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)