REKLAMA
Lucas Tour

Burmistrz Ustrzyk Dolnych chce likwidacji lekcji religii w szkołach? Samorząd szuka oszczędności

USTRZYKI DOLNE / PODKARPACIE. Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, zwrócił się z pismem do Metropolity Przemyskiego Abp Adama Szala z prośbą o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin lekcji religii w ustrzyckich szkołach podstawowych i przedszkolach. Powód?  – Gmina Ustrzyki Dolne w 2020 roku do oświaty musi dołożyć kolejne 4 miliony złotych. Odbywa się to w czasie, kiedy kończy się reforma likwidująca gimnazja, w ramach której z powodu mniejszej liczby uczniów gmina Ustrzyki Dolne otrzyma niższą subwencję oświatową – argumentuje burmistrz.

Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych, na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieścił wpis dotyczący swojej decyzji oraz argumentów za nią przemawiających.

Ponad 500 tysięcy złotych wydaje rocznie gmina Ustrzyki Dolne na wynagrodzenia nauczycieli-katechetów prowadzących zajęcia z religii w szkołach podstawowych i przedszkolach – pisze.

W związku z drastycznymi wzrostami wydatków w 2020 roku na oświatę, musimy poszukiwać rozwiązań, które obniżają koszty funkcjonowania oświaty gminnej. Podwyżki dla nauczycieli oraz wzrost płacy minimalnej spowodował, że gmina Ustrzyki Dolne w 2020 roku do oświaty musi dołożyć kolejne 4 miliony złotych. Odbywa się to w czasie, kiedy kończy się reforma likwidująca gimnazja, w ramach której z powodu mniejszej liczby uczniów gmina Ustrzyki Dolne otrzyma niższą subwencję oświatową – dodaje.

Jak argumentuje dalej, jednym ze wspomnianych wydatków są wynagrodzenia dla nauczycieli-katechetów, którzy nauczają zajęć religii w ustrzyckich szkołach.

Jest to rocznie koszt prawie 540 tysięcy złotych, przy założeniu 152 godzin lekcji religii w tygodniu, we wszystkich szkołach i przedszkolach – wylicza burmistrz.

Zgodnie z polskim prawem tygodniowy wymiar zajęć z religii może być obniżony za zgodą biskupa diecezjalnego. W związku z takim zapisem własnie, Bartosz Romowicz zwrócił się do Metropolity Przemyskiego Abp Adama Szala o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć tychże lekcji z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu oraz połączenia zajęć z religii w oddziałach, gdzie liczba uczniów jest mniejsza niż 13 osób w roku szkolnym 2020/21, 2021/22 oraz 2022/2023.

Treść pisma skierowanego do Metropolity Przemyskiego:

Działając w oparciu o §8 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 26 poz. 155) zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmniejszenie ilości godzin religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu oraz połączenia zajęć z religii w oddziałach, gdzie liczba uczniów jest mniejsza niż 13 osób w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne.

Przygotowując projekt budżetu na rok 2020 i dokonując przy tym szczegółowej analizy wydatków ponoszonych na edukację jestem zmuszony do wprowadzenia wielu zmian w organizacji pracy szkół. Ta organizacja oprócz tak drastycznych działań jak likwidacja najmniejszych szkół, obejmuje również ograniczanie godzin zajęć lekcyjnych w pozostałych szkołach. Szacowany koszt nauki religii przy 152 godzinach lekcyjnych tygodniowo wynosi na 2020 rok 538 tys. złotych. Zmniejszenie ilości godzin pozwoli na ograniczenie tych wydatków bez drastycznego zmniejszania ilości godzin przeznaczonych na inne zajęcia rozwijające zainteresowania, które przygotowują naszych uczniów i wychowanków do podejmowania życiowych wyborów oraz przewidzianych prawem egzaminów na kolejnych etapach kształcenia. Wzrost nakładów na oświatę i ograniczone możliwości budżetu gminy zmuszają do szukania oszczędności poprzez likwidację wszelkich godzin dodatkowych ponad podstawę programową.

Powyższy wniosek jest uzasadniony przede wszystkim względami finansowymi dla gminy. Gmina Ustrzyki Dolne wskutek zmian w przepisach prawa oraz podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku poniesie dużo wyższe koszty realizacji zadań oświatowych niż w latach ubiegłych. Otrzymywana z budżetu państwa subwencja oświatowa nie wystarcza nawet w połowie do pokrycia tych kosztów.

Zmniejszenie liczby godzin zajęć religii pozwoli również zapobiec umieszczaniu w planie lekcyjnym katechezy pomiędzy zajęciami obowiązkowymi. W klasach, w których nie wszyscy uczniowie uczęszczają na zajęcia religii mamy do czynienia z sytuacją, gdzie część z uczniów zmuszona jest do biernego oczekiwania na kolejne zajęcia obowiązkowe. W tym czasie gmina jako organ prowadzący ma obowiązek zapewnić tym uczniom zajęcia wychowawcze, co w konsekwencji również powoduje powstawanie dodatkowych kosztów spowodowanych koniecznością zatrudnienia nauczyciela sprawującego opiekę nad tymi uczniami.

Ponadto zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na połączenie zajęć z religii w oddziałach, gdzie liczba uczniów jest mniejsza niż 13 osób, z wyłączeniem roczników, w których uczniowie przygotowują się do sakramentu przyjęcia pierwszej komunii świętej (klasy III) oraz bierzmowania (klasy VIII). Dokonanie takiego połączenia również pozwoli zoptymalizować proces kształcenia uczniów oraz w pozytywny sposób wpłynie na sytuację finansową gminy Ustrzyki Dolne.

Mając na względzie powyższe proszę o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu oraz połączenia zajęć z religii w oddziałach, gdzie liczba uczniów jest mniejsza niż 13 osób w roku szkolnym 2020/21, 2021/22 oraz 2022/2023.

Czekamy na komentarz w tej sprawie rzecznika prasowego Archidiecezji Przemyskiej.

25-11-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)