REKLAMA
Lucas Tour

Centrum Symulacji Medycznej za 32,5 mln złotych! Podpisano umowę (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku została podpisana umowa  pomiędzy sanocką uczelnią a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunków; mechanika i budowa maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ – tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Podpisy pod umową złożyły: w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku – dr Elżbieta Cipora, Rektor PWSZ, a w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Maria Kurowska, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Łączna wartość projektu wynosi 32 514 570,02 PLN. Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 12 748 850,34 PLN, dodatkowo uczelnia uzyskała dofinasowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 2 900 000,00 PLN.

Centrum Symulacji Medycznej to najnowsza inwestycja sanockiej uczelni, gdzie w specjalnie zaaranżowanych warunkach, przy użyciu specjalistycznych fantomów i symulatorów, studenci kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne będą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe.

 

nadesłane


10-05-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook