REKLAMA
Lucas Tour

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych. Kierunek z przyszłością

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku od czterech lat prowadzi 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych. Od października br. Uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia dwuletnich studiów magisterskich na tym kierunku. Pracownicy Biura Karier, Promocji i Współpracy PWSZ rozmawiają z dr. inż. Mateuszem Kaczmarskim – dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej oraz dr. inż. Jerzym Mączyńskim – kierownikiem Zakładu Leśnictwa.

Jakie były przesłanki uruchomienia w 2014 roku studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych?

Przeprowadzone konsultacje pokazały, że na terenie Polski południowej istnieje zapotrzebowanie na absolwentów studiów interdyscyplinarnych łączących wiedzę z zakresu, rolnictwa, leśnictwa ochrony środowiska. W oparciu o tę wiedzę opracowano plan studiów uwzględniający wszystkie te dyscypliny naukowe i uruchomiono studia w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i systemie 26+.

Czy kierunek Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych jest atrakcyjny dla studentów?

Tak, studia te podejmują między innymi właściciele gospodarstw rolnych i rolno-leśnych, w tym przyszli właściciele rodzinnych gospodarstw rolnych, pracownicy instytucji związanych z rolnictwem, pracownicy Lasów Państwowych czy właściciele Zakładów Usług Leśnych. W związku z tym są to studia o profilu praktycznym, a zajęcia prowadzone są przez osoby z dużą praktyką w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska.

A dlaczego studia magisterskie na kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych?

Bardzo dużym osiągnięciem sanockiej Uczelni jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na tym kierunku. W chwili obecnej rozpoczynamy rekrutację na studia inżynierskie i magisterskie, których rozpoczęcie przewidujemy na październik 2018 roku. Studia magisterskie umożliwią naszym absolwentem – inżynierom kontynuację kształcenia na tym kierunku. Ponadto studia te dedykowane są osobom, które ukończyły studia I stopnia na kierunkach rolnictwo, leśnictwo i pokrewnych.

Jaką ofertę edukacyjną posiada jeszcze Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej?

W ofercie Instytutu znajdują się roczne studia podyplomowe z zakresu Gospodarki łowieckiej w górskich ekosystemach rolnych i leśnych (dające między innymi zaawansowaną wiedzę umożliwiającą prawidłowe szacowanie szkód łowieckich) oraz Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych (dające kwalifikacje rolnicze umożliwiające między innymi zakup gruntów rolnych).

W jaki sposób Uczelnia pomaga studentom?

PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku posiada rozbudowany system pomocy materialnej dla studentów. Sanocka Uczelnia, jako jedna z nielicznych na Podkarpaciu, uczestniczy w ministerialnym Programie Płatnych Praktyk Zawodowych. Uczestniczący w tym programie studenci w czasie 6-miesięcznych praktyk otrzymują wynagrodzenie w wysokości ponad 2000 złotych miesięcznie. Studenci mają także możliwość wyjazdów na studia na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku lub w sekretariacie Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej (13 46 55 944).

materiały nadesłane

17-08-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)