REKLAMA
Lucas Tour

I Bieszczadzkie Forum Audytu

SANOK / PODKARPACIE. Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Poland Chapter # 183, zapraszają do udziału w I Bieszczadzkim Forum Audytu, które odbędzie się 29 listopada 2022 roku o godzinie 9:00 w Auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21 w formie stacjonarnej w ramach spotkań członków i sympatyków CAKW z cyku Bezpieczeństwo informacji.

Forum zostało objęte patronatem honorowym przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych, służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, itp., zarówno pełniących obowiązki audytorów, przedstawicieli kadry zarządzającej, jak i osoby zainteresowane problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa.

Członkowie Rady Naukowej Wydarzenia:

 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo,
 • prof. dr hab. Aleksander Witosz,
 • dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz.,
 • dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ,
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz,
 • dr hab. inż. Stanisław Rysz, prof. ucz.,
 • dr inż. Mateusz Kaczmarski,
 • dr Marek Cierpiał – Wolan,
 • dr Stanisław Hady-Głowiak,
 • dr Krzysztof Hus,
 • dr Ewa Janik,
 • dr Katarzyna Kruczek,
 • dr Anna Miarecka,
 • dr Alina Walenia,
 • dr Małgorzata Wilczyńska,
 • mgr Robert Płaziak.

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza online https://tiny.pl/wdh4l

Przed zgłoszeniem się do udziału w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i jej akceptację.

Dodatkowo, dla chętnych osób:

Za udział w spotkaniu można uzyskać 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html . Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku.

Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.

Informujemy, iż CAKW gromadzi dane osobowe w celu organizacji forum audytu i wystawienia zaświadczenia o udziale w forum. Zarchiwizowane danych osobowych uczestnika imię i nazwisko oraz e-mail będą przechowywane bezterminowo.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Konferencji, w tym informacji określonych w programie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

materiały nadesłane

22-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)