REKLAMA
Lucas Tour

Jasło otrzymało 15 milionów złotych. Powstanie Centrum Kultury i Techniki

JASŁO / PODKARPACIE. Blisko 15 milionów złotych wynosi wartość projektu, który realizować będzie Miasto Jasło. Projekt „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” otrzymał dofinansowanie w wysokości 9,5 mln złotych.

Jednym z elementów projektu w ramach rewitalizacji miasta zakłada utworzenie w Jaśle Centrum Kultury i Techniki, czyli ośrodka, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, zapewniając mieszkańcom intersującą ofertę spędzania czasu wolnego i możliwość osobistego rozwoju, a także realizację własnych pasji, hobby, rozwijanie zainteresowań czy dokształcanie. Działalność Centrum skierowana będzie przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale również do osób starszych. Idea Centrum jest bliska koncepcyjnie, choć z zachowaniem właściwej skali, takim ośrodkom, jak Centrum Nauki Kopernik czy Kohl Children’s Museum.

– Bardzo się cieszę, że będziemy mogli realizować tak ważne zadanie, jakim jest budowa Centrum, bo jest to element realizowanego przez nas, konsekwentnie od kilku już lat, programu Jasło – Miasto Wiedzy. Poza tym dzięki otrzymanym środkom na rewitalizację będziemy mogli zmienić oblicze centrum miasta, czyli Plac Żwirki i Wigury i ulicę Czackiego – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Dofinansowanie projektu było możliwe dzięki uzyskaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. – Miasto Jasło znakomicie napisało wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez komisję i na tej podstawie Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dofinansowanie – zaznaczyła Maria Kurowska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Zakres projektu obejmuje:
– adaptację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle na Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP),
– rewitalizację obszaru funkcjonalnego związanego z CTKiP – remont Placu Żwirki i Wigury, przebudowa ul. Czackiego i Bednarskiej, wraz z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Czackiego, Park Miejski, Ogródek Jordanowski,
– prace budowlano-konserwatorskie przy Glorietce w parku miejskim,
– utworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim oraz historycznej ścieżki edukacyjnej w parku miejskim,
– budowę monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizowanym.

Ze względu na szeroki zakres prac ich rozpoczęcie i zakończenie będzie odbywało się w różnych terminach. W większości prace te powinny rozpocząć się w połowie roku. Najdłużej będą trwały przy adaptacji dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – do 2021 roku. Droga rowerowa ma zostać oddana w przyszłym roku (2020), a prace w Parku Miejskim, Ogródku Jordanowskim i przy Glorietce mają zostać zakończone już końcem tego roku.

Wartość projektu wynosi 14 896 961,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR, w ramach osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, RPO WP 2014-2020, wynosi 9 421 297,74 zł.

Urząd Miasta w Jaśle

15-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)