REKLAMA
Lucas Tour

JASŁO: Sesja budżetowa w mieście. Obrady zaplanowano na dwa dni

JASŁO / PODKARPACIE. XXXVII Sesja Rady Miejskiej Jasła, odbędzie się w dniach: 27 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 i 29 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12. Publikujemy porządek obrad.

I posiedzenie XXXVII Sesji RMJ w dniu 27 grudnia 2016 r.
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2017 /Druk Nr
357/.
4.Przedstawienie opinii i wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła
na rok 2017 :
4.1. Burmistrza Miasta Jasła,
4.2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
4.3. Komisji Rady Miejskiej Jasła.
5. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła
na rok 2017.

II posiedzenie XXXVII Sesji RMJ w dniu 29 grudnia 2016 r.
6. Przedstawienie przez Komisję Finansowo – Budżetową RMJ zbiorczej opinii na
temat wszystkich zgłoszonych wniosków, które spełniały wymagania określone
w § 81 ust. 4 Statutu Miasta Jasła.
7. Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków.
8. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Jasła na lata 2017 – 2027 /Druk Nr 258/.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie
międzysesyjnym.
11. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji RMJ.

workbook-1205044_1280

materiały nadesłane

21-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)