REKLAMA
Lucas Tour

Kiedy ZUS wypłaca 500+ ?

1 czerwca rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy, na jaki zostaje przyznane na dziecko rodzicom 500+. Stałe terminy wypłat zostały przyznane wnioskującym losowo i obowiązują przez cały rok, czyli do 31 maja 2023 r.

Terminy przelewów: 2, 4, 7, 9 ,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

– Termin płatności oznacza, że w tym dniu środki powinny być już na koncie rodzica – wyjaśnia Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu. – Jeżeli termin płatności wypada w dniu wolnym od pracy wtedy przelejemy pieniądze dzień wcześniej – dodaje.

Rzecznik dodaje, że jeżeli wniosek rodzic o 500+ nie został jeszcze rozpatrzony to wtedy dzień pierwszej wypłaty będzie jednocześnie terminem, w którym będą przelewane środki w następnych miesiącach.

Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, wypłata będzie przysługiwała od czerwca br. do maja 2023 r. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, bowiem od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego. Zatem osoba, która złoży wniosek dopiero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec, lecz dopiero od lipca.

Na nowy okres świadczeniowy w naszym województwie złożonych zostało już ponad 205 tys. wniosków na 330 tys. dzieci. Najwięcej wniosków wpłynęło od rodziców z Rzeszowa (22 tys.), powiatu rzeszowskiego (18,5 tys.), mieleckiego (13,8 tys.), dębickiego (13,3 tys.), jarosławskiego (11,5 tys.), jasielskiego (10,3 tys.), krośnieńskiego (9,6 tys.), stalowowolskiego (9,1 tys.).

– Tutaj wyjątkiem są dzieci dopiero, co urodzone, przysposobione, objęte opieką lub umieszczone w pieczy lub w placówce. Jeśli wniosek w ich sprawie zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia, 500 plus będzie przysługiwać od miesiąca wystąpienia wymienionych zdarzeń.

Zdjęcie poglądowe

Osobną kwestią jest maksymalny termin na ustalenie prawa i wypłatę świadczenia 500 plus. Przepisy przewidują, że wniosek złożony do końca kwietnia musi zostać załatwiony najpóźniej do czerwca, wniosek złożony w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, w lipcu – do września, a w sierpniu – do października danego roku. Przez załatwienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.

Nowe wnioski można wysyłać wyłącznie online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portal Empatia lub w bankowości elektronicznej. Również pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku są przekazywane w formie elektronicznej – wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymują powiadomienie SMS lub na e-maila. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

 

 

materiały nadesłane

02-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)