REKLAMA
Lucas Tour

KOLEJNY ODCINEK SZLAKU VIA CARPATIA NA PODKARPACIU W REALIZACJI!

PODKARPACIE / Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca, konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane.

Po zakończeniu budowy, do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to ponad 365 mln zł.

Rusza budowa kolejnego odcinka trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. Nie dawniej jak miesiąc temu gościliśmy w tym regionie delegacje 23 państw: ministrów i wiceministrów transportu zrzeszonych w Międzynarodowym Forum Transportu. Zgodziliśmy się wszyscy co do tego, że Via Carpatia jest kluczową inwestycją Europy Środkowej. Stanowisko naszych partnerów jest jasne: stabilny rozwój i trwały pokój w Europie jest możliwy tylko wtedy, kiedy Europa Środkowa jest dobrze skomunikowana. Via Carpatia zapewnia to dobre skomunikowanie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej w Krościenku Wyżnym.

Wiceminister Rafał Weber podkreślił, że Via Carpatia to trasa, która zaktywizuje gospodarczo obszary Polski Wschodniej. Budowa bezpiecznej i wygodnej drogi ekspresowej pozwoli na sprawniejszy przewóz towarów, dostęp do usług oraz poprawi komfort podróżowania na osi północ-południe

Rozpoczęcie prac budowlanych na kolejnym jej odcinku istotnie przybliża nas do celu, jakim jest spójny system transportowy kraju – sekretarz stanu.

To historyczny moment i dla południa województwa podkarpackiego i dla powiatu krośnieńskiego – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła, że realizacja kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia będzie z pewnością ważnym impulsem rozwojowym także dla tej części województwa oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jeden przepust pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie drogi ekspresowej S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duży ruch pojazdów powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie na poprawę ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:    

81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe), 
72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),
11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

Na podstawie informacji GDDKiA.

źródło: PUW w Rzeszowie


24-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)