REKLAMA
Lucas Tour

Kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę – Miasto Jasło ogłasza nabór

JASŁO / PODKARPACIE. W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP), Miasto Jasło zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle.

Instalacje w domach prywatnych”. Projekt będzie polegał m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Jasła.W ramach planowanego projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż w/w instalacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym podatek VAT wyniesie 8%, natomiast w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wyniesie 23%.

Projekt_OZE

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet).

Wnioski można składać w terminie od 6 września do 14 października br. w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, pok. 19 (Kancelaria ogólna) w godzinach pracy Urzędu. Formularze wniosków na poszczególne instalacje można pobrać w Urzędzie Miasta na Informacji (parter) oraz na stronie internetowej: www.jaslo.pl w zakładce „Dotacje – Odnawialne źródła energii w Jaśle”.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych instalacji, regulamin naboru wniosków od mieszkańców oraz informacje dotyczące dokumentów, jakie musi złożyć mieszkaniec zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Na w/w stronie internetowej na bieżąco będą również zamieszczane wszelkie niezbędne informacje nt. projektu. Projekt będzie realizowany przez Miasto Jasło pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WP.

UMJ

07-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)