REKLAMA
Lucas Tour

NALEŻY WIERZYĆ, ŻE DOKTOR PERS UDZIELIŁ NA PYTANIA PRAWDZIWYCH ODPOWIEDZI

Pod adresem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie w powiecie jasielskim pada wiele zarzutów i uwag. Aby upewnić się, że podnoszone oskarżenia rozżalonych mieszkańców na służbę zdrowia w gminnie Nowy Żmigród nie są fałszywymi posądzeniami, bezpodstawnymi pomówieniami, insynuacjami, bluźnierstwami, czy też wymyślonymi oszczerstwami wobec kierownictwa ośrodka zdrowia postanowiłem uzyskać odpowiedzi m.in. kierownika w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie Grzegorza Persa. Odpowiedzi publikujemy wierząc w ich prawdziwość.

Pytanie: Jak pan doktor ocenia swoją pracę lekarską i wywiązywanie się z obowiązków kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie?
Odpowiedź: Dobrze oceniam swoją pracę lekarską i wywiązywanie się z obowiązków kierownika w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie.

Pytanie: Czy trudno wywiązywać się z obowiązków lekarza pełniąc jednocześnie funkcję kierownika ośrodka zdrowia w Nowym Żmigrodzie?
Odpowiedź: Nie jest trudno wywiązywać się z obowiązków lekarza pełniąc jednocześnie funkcję kierownika ośrodka zdrowia w Nowym Żmigrodzie

Pytanie: Czy zgodne jest z etyką lekarską być kierownikiem i aktywnym lekarzem rodzinnym mającym przede wszystkim dbać o zdrowie pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie i jednocześnie być kierownikiem Ośrodka oraz pracować jako lekarz orzecznik ZUS?
Odpowiedź: Zgodne jest z etyką lekarską być kierownikiem i aktywnym lekarzem rodzinnym i jednocześnie pracować jako lekarz orzecznik ZUS. Podejmowane przeze mnie aktywności zawodowe nie mają negatywnego wpływu na zdrowie pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

Pytanie: Czy nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle oraz osoba pracująca jako kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, lekarz rodzinny i lekarz orzecznik ZUS nie nadużywa zaufania społecznego?
Odpowiedź: W mojej ocenie nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle oraz osoba pracująca jako kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia, lekarz rodzinny i lekarz orzecznik ZUS nie nadużywa zaufania społecznego.

Pytanie: Czy słuszne są zarzuty części mieszkańców gminy  Nowy Żmigród, że samochód ośrodka zdrowia wraz z pracownikiem jest zaangażowany w kampanię wyborczą kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia Ośrodka Zdrowia?
Odpowiedź: Samochód ośrodka zdrowia wraz z pracownikiem nie był zaangażowany w kampanię wyborczą kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia Ośrodka Zdrowia.

Pytanie: Czy jako nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle miał Pan wpływ na obsadę funkcji zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle i ustaleniu wysokości wynagrodzenia
Odpowiedź: Jako nieetatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle nie miałem wpływu na obsadę funkcji zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. Nie miałem też wpływu na ustalenie wysokości wynagrodzenia zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle. Obsada funkcji zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle jak i ustalenie jego wynagrodzenia są w wyłącznej gestii Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Pytanie: Czy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie są pobierane daniny przez lekarzy od pacjentów zgłaszających się po porady, w tym za wypisanie recepty?
Odpowiedź: W Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie nie są pobierane daniny przez lekarzy od pacjentów zgłaszających się po porady, w tym za wypisanie recepty.

Pytanie: Czy prawdą jest że w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie znajdują się wyniki badań ginekologicznych pacjentek, które nie żyły od kilku lat i z tego powodu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające?
Odpowiedź: Nie jest prawdą, że w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie znajdują się wyniki badań ginekologicznych pacjentek, które nie żyły od kilku lat i z tego powodu prowadzone jest postępowanie wyjaśniające

Pytanie: Czy prawdą jest, że pan doktor będąc zatrudniony na pełnym etacie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej?
Odpowiedź: Jestem zatrudniony na pełnym etacie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej

Pytanie: Czy pan doktor pracuje w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej?
Odpowiedź: Pracuję w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz dyżuruje tam jako lekarz nocnej i świątecznej opieki podstawowej

Pytanie: Na jakich zasadach Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie prowadzi podstawową opiekę zdrowotną nocną i świąteczną?
Odpowiedź: Podmiotem odpowiedzialnym na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie jest Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie udostępnia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle pomieszczenia oraz wyposażenie, w tym ambulans celem świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej nocnej i świątecznej.

Pytanie: Czy prawdą jest, że Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie korzysta z usług Szpitala Specjalistycznego w Jaśle? Jeżeli tak to z jakich usług?
Odpowiedź: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie korzysta z usług Szpitala Specjalistycznego w Jaśle polegających na wykonywaniu badań diagnostycznych.

Pytanie: Czy prawdą jest, że lekarz z Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie  przy braku możliwości zapewnienia dyżuru lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej nocnej i świątecznej w Jaśle nie chce dyżurować w Jaśle gdyż woli przebywać w tym czasie w Nowym Żmigrodzie?
Odpowiedź: Dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zarówno w Jaśle, jak i w Nowym Żmigrodzie odbywają się zgodnie z zawartymi z POW NFZ umowami na udzielanie świadczeń tego rodzaju.

Pytanie: Czy zdaje sobie pan doktor sprawę, będąc jednocześnie członkiem zarządu powiatu, że utrudnia, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwia, w ten sposób dostęp do lekarza mieszkańcom potrzebującym lekarskiej pomocy z powiatu jasielskiego , z tak odległych od Nowego Żmigrodu gmin jasielskich, jak Brzyska, czy też Kołaczyce oraz gmin ościennych powiatów korzystających z takiej pomocy w Jaśle, jak Szerzyny, Brzostek, Frysztak?
Odpowiedź: Nie widzę związku pomiędzy tym, że jestem członkiem zarządu powiatu jasielskiego, a rzekomym utrudnianiem, a w niektórych przypadkach rzekomym uniemożliwianiem, dostępu do lekarza mieszkańcom potrzebującym lekarskiej pomocy z powiatu jasielskiego, z tak odległych od Nowego Żmigrodu gmin jasielskich, jak Brzyska, czy też Kołaczyce oraz gmin ościennych powiatów
korzystających z takiej pomocy w Jaśle, jak Szerzyny, Brzostek, Frysztak. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki dla gmin: m.Jasło, Jasło, Brzyska, Kołaczyce, Skołyszyn i Tarnowiec są udzielane przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle przy ul. Lwowskiej 22.

Pytanie: Jaki interes ma Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, by potrzebujący uzyskać pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z odległych miejscowości, musieli udawać do pozajasielskiej odległej siedziby w Nowym Żmigrodzie nocnego i świątecznego POZ?
Odpowiedź: Informuję, że Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie nie ma wpływu na to, z jakich miejscowości pacjenci korzystają ze świadczeń POZ w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Nowym Żmigrodzie.

Pytanie: Czy członek zarządu powiatu może dbać wyłącznie o teren jednej gminy, w której pracuje, na przykład Nowego Żmigrodu, zapominając o pozostałych mieszkańcach powiatu oraz gmin z ościennych powiatów korzystających z najbliżej dostępnej pomocy?
Odpowiedź:Nie widzę związku pomiędzy pełnieniem funkcji członka zarządu powiatu jasielskiego, a zapewnieniem pomocy (jak rozumiem medycznej) pozostałym mieszkańcom powiatu (jak rozumiem jasielskiego) oraz gmin z ościennych powiatów (jak rozumiem powiatów: gorlickiego, dębickiego, strzyżowskiego czy krośnieńskiego).

Pytanie: Jak można pogodzić pracę kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie z pracą lekarza orzecznika ZUS oraz nieetatowego członka etatowego Zarządu Powiatu w Jaśle?
Odpowiedź: Na moim przykładzie mogę stwierdzić, że można pogodzić pracę kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie z pracą lekarza orzecznika ZUS oraz członka etatowego Zarządu Powiatu w Jaśle.

Pytania zadał Henryk Nicpoń
Foto archiwum Henryk Nicpoń

08-05-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)