REKLAMA
Lucas Tour

Niezależny ranking Perspektyw wysoko ocenia kierunki studiów w WSPiA

„Administracja” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej to najlepszy kierunek studiów w Polsce i na Podkarpaciu wśród uczelni niepublicznych. Tak wynika z najnowszego „Rankingu Kierunków Studiów” przygotowanego przez miesięcznik Perspektywy. Ponadto w zestawieniu, jako jedyne z Podkarpacia znalazły się prowadzone przez WSPiA studia na kierunku „Prawo”.

WSPiA od 2007 r. nie bierze udziału w „Rankingu Szkół Wyższych” miesięcznika Perspektywy. – Mimo zajmowania w przeszłości wysokich miejsc w tym rankingu, nasza Uczelnia 10 lat temu uznała je za nie w pełni obiektywne. Prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej już wtedy zwracał uwagę, że najlepiej pozycję danej uczelni może pokazać tylko ranking kierunków studiów. Bardzo nas cieszy, że te sugestie zostały wzięte pod uwagę i powstał obiektywny ranking pokazujący kandydatom, który kierunek i uczelnie warto wybrać. Tegoroczny „Ranking Kierunków Studiów” miesięcznika Perspektywy przygotowywany jest wyłącznie na podstawie danych zebranych przez autorów opracowania. Jest to zgodne z naszymi wyobrażeniami o rankingach, do których dane nie są opracowywane przez uczelnie. O niezależności i obiektywizmie świadczy także to, że w Rankingu sklasyfikowane są wszystkie uczelnie prowadzące studia I i II stopnia na danym kierunku oraz posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Zestawienie przygotowywane jest na podstawie danych z MNiSW, POL-on, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i ZUS – tłumaczy Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Dodaje, że Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2017 to uporządkowana informacja o 61 najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych. Opiera się na kilkunastu wskaźnikach zgrupowanych w sześciu kryteriach. Pod uwagę brane są m.in. ocena uczelni przez kadrę akademicką, ekonomiczne losy absolwentów, preferencje pracodawców, potencjał akademicki, efektywność naukowa i potencjał dydaktyczny.

Foto WSPiA - Rzeszów 1

„Administracja” – najlepsza w WSPiA

W zestawieniu dotyczącym kierunku „Administracja” znalazły się dwie duże uczelnie niepubliczne z Podkarpacia. Najwyższej oceniono WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Okazała się ona najlepsza w regionie w kategorii: ekonomicznych losów absolwentów, preferencji pracodawców, uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz oceny przez kadrę akademicką. Warto zaznaczyć również, że według Rankingu Kierunków Studiów „Administracja” w WSPiA jest najlepsza wśród uczelni niepublicznych nie tylko na Podkarpaciu, ale i w całym kraju.

W przypadku kierunku „Prawo” WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa została sklasyfikowana w Rankingu jako jedyna uczelnia z Podkarpacia, zajmując jednocześnie piąte miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce.

Wyniki Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017 pokazują, że dobrze przygotowane, prowadzone w nowoczesny i ciekawy sposób kierunki studiów w WSPiA są doceniane przez kandydatów, pracodawców i środowisko naukowe. Zestawienie Perspektyw dowodzi także, że WSPiA to uczelnia dająca praktyczne wykształcenie i dostosowująca się do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

„Administracja” w WSPiA

Przypomnijmy, że z badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przeprowadzonych na podstawie danych o zatrudnieniu udostępnionych przez ZUS) jednoznacznie wynika, że aż 95 procent absolwentów studiów II stopnia w WSPiA (m.in. „Administracji”), którzy ukończyli naukę w 2014 r., znalazło zatrudnienie po studiach. Raport pokazuje także, że absolwenci studiów II stopnia w WSPiA radzą sobie zdecydowanie lepiej niż absolwenci AGH (89% pracujących), Uniwersytetu Warszawskiego (86%) i UJ (85%). W przypadku jednolitych studiów magisterskich na kierunku „prawo” 93 procent absolwentów WSPiA znalazło pracę (pierwsze miejsce w regionie). Bardzo ważne jest też to, że według danych MNiSW prawie 60 procent absolwentów WSPiA uzyskuje pracę zaraz po studiach, a średni czas poszukiwania pracy przez naszych absolwentów wynosi około 2-óch miesięcy po zakończeniu studiów.

„5” dla kierunku „Administracja”

Kierunek „Administracja” prowadzony przez WSPiA uzyskał bardzo wysoką ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Komisja uznała, że infrastruktura dydaktyczna oraz prowadzenie badań naukowych w uczelni zasługuje na wyróżnienie, czyli odpowiednik „6”. W pozostałych 6 kategoriach „administracja” w WSPiA otrzymała „5”. Na wysoką ocenę PKA zasłużyły: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce posiadających prawo do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku „Administracja”. Przez ponad 20-lat Uczelnia zbudowała doskonałą własną kadrę naukową. Tworzą ją wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Wśród wykładowców jest także wielu praktyków m.in.: sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów, urzędników i przedstawicieli biznesu. Warto podkreślić, że WSPiA zatrudnia aż 6 sędziów NSA, najwięcej spośród wszystkich wydziałów „Prawa” w Polsce. Od 2011 r. Uczelnia jako jedyna na Podkarpaciu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką na Podkarpaciu.

Na kierunku „Administracja” WSPiA oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Studenci mają do wyboru 10 różnych specjalności takich jak: Administracja celna i skarbowa, Administracja publiczna, E-administracja, Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, Organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, Administrowanie firmą, Finanse i rachunkowość oraz NOWOŚĆ, czyli anglojęzyczną specjalność Management of Transport, Shipping, Logistics.

Artykuł sponsorowany

03-07-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook