REKLAMA
Lucas Tour

Opłaty i podatki w nadchodzącym roku. Zapłacimy tyle samo lub mniej

JASŁO / PODKARPACIE. Podobnie jak w zeszłym roku, bez zmian pozostanie większość opłat i podatków, które obowiązywać będą w 2017 roku mieszkańców Jasła. Taryfy za wodę i ścieki, podatek od nieruchomości i od środków transportu, a także opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaną na takim samym poziomie jak w roku bieżącym.

Opłata za psa będzie niższa o 10 zł i wyniesie rocznie, w przypadku stałego oznakowania psa, 50 zł. Podatek od nieruchomości w przyszłym roku nadal będzie wynosił 0,56 zł za metr kwadratowy w budynkach mieszkalnych i 20,91 zł/m2 w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciele gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej zapłacą 0,83 zł za m2, a za pozostałe grunty – 0,23 zł/m2. Obniżeniu uległa natomiast stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i wynosi 10,59 zł.

UM

Opłaty za gospodarowanie odpadami takie same

Bez zmian pozostanie także wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za segregowane odpady zapłacimy od osoby 9,75 zł/mc, a za niesegregowane – 13 zł/mc. Nie zmienią się również stawki podatku od środków transportu.

Taryfy za wodę i ścieki – bez zmian

Takie same jak w roku ubiegłym pozostaną taryfy dla mieszkańców korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Za 1 metr sześcienny wody zapłacimy 3,83 zł brutto oraz 3,41 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych do miejskiej kanalizacji ścieków. Łącznie woda i ścieki będą kosztować mieszkańców gospodarstw domowych w Jaśle 7,24 zł brutto za 1 m3 (plus opłata abonamentowa).

Niższe stawki

Jeżeli mieszkańcy Jasła zdecydują się na trwałe oznakowanie swojego psa (chip lub tatuaż identyfikacyjny) to opłata za psa wyniesie o 10 zł mniej niż w obecnym roku, czyli 50 zł rocznie. W przypadku nieoznakowania psa opłata wynosić będzie 100 zł. W związku z wprowadzonym zapisem, a także w ramach realizowanego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jasła”, Miasto Jasło planuje bezpłatną akcję czipowania psów, których właścicielami są mieszkańcy Jasła.

W przyszłym roku obniżone zostaną również stawki podatku rolnego oraz stawka podatku leśnego.

UM Jasło

14-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)