REKLAMA
Lucas Tour

Ostatni fragment Via Carpatia. Kto go wybuduje?

PODKARPACIE. Sześciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową ostatniego fragmentu trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. To już trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy ponad 6-kilometrowego odcinka S19 między Lutczą a Domaradzem, z blisko kilometrowej długości tunelem.

Podczas pierwszego otwarcia ofert rozrzut cenowy na poziomie ponad 60 proc. – teraz mamy około 20 proc. Trend stabilizacji rynku potwierdzają też znaczące obniżenia ofert i utrzymanie wartości przez niektórych oferentów z poprzednich dwóch otwarć. Konieczna jest właściwa kalkulacja i ocena ryzyk przez oferentów uwzględniająca budowę po skończonych pracach projektowych kiedy stabilizacja rynku będzie postępować.

Oferty

Kwota, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S19, wynosi 1 216 101 000 zł. Zestawienie ofert:

  • konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż (partnerzy) – 1 384 471 942,35 zł,
  • Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret – 1 416 239 220 zł,
  • Stecol – 1 447 965 622,95 zł,
  • konsorcjum firm Budimex (lider), Gülermak (partner) – 1 489 683 602,63 zł,
  • PORR – 1 514 915 277,57 zł,
  • China Road and Bridge Corporation – 1 649 445 047,61 zł.

Oferty zostaną sprawdzone i ocenione według czterech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelem i budynków technicznych oraz na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe w tym portale tunelu (10 proc.). Po weryfikacji złożonych ofert podejmiemy dalsze decyzje.

W poprzednich dwóch przetargach mieliśmy do czynienia nie tylko z przekroczeniem kosztorysu, ale też z dużymi różnicami wysokości ofert, sięgającymi od 111 do 176 proc. wartości naszego kosztorysu. Jego wysokość we wszystkich przetargach była taka sama. W pierwszym przetargu minimalna oferta wynosiła 1 351 770 000 zł, a maksymalna 2 139 661 614,41 zł. W drugim przetargu rozrzut ofert wynosił od 1 413 898 038 do 2 129 408 211,24 zł. Obecnie zakres cenowy jest mniejszy i wynosi od 114 do 136 proc., co wskazuje na stabilizację rynku budowlanego. Niektórzy z wykonawców znacząco obniżyli swoje oferty, a pozostali utrzymali je lub podnieśli.

Ten fragment szlaku Via Carpatia będzie miał długość 6,4 km. Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki). Inwestycję z perspektywy realizacyjnej należy traktować jako skomplikowaną i wymagającą, lecz w efekcie finalnym kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim.

Zakres prac

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości ok. 6,4 km o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz zlokalizowany w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19). Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

W ramach zadania wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Powstanie również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 53 miesięcy od daty podpisania umowy.

Charakterystyka terenu

Odcinek drogi ekspresowej S19 Lutcza – Domaradz będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, jakim są Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano więc wiercenia geologiczne, badania geofizyczne i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:

  • 81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),
  • 72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),
  • 11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

GDDKiA Rzeszów

13-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)