REKLAMA
Lucas Tour

PODKARPACIE: Program ”Rozwój Lokalny”. Umowy podpisane! (ZDJĘCIA)

Jarosław, Jasło, Krosno i Nisko na realizację planów rozwoju otrzymają po około 15 mln zł. To kolejne z 29 zwycięzców w programie „Rozwój lokalny”, które otrzymają wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG. Tak przewidują zawarte dziś umowy, które z samorządowcami podpisywała w Rzeszowie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

1-1-1200x821

 – Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. To zmiany w jakości środowiska, wsparcie przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera projekty, których celem jest zrównoważony rozwój małych i średnich miast – mówiła podczas podpisania umowy wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 – Podkarpackie samorządy: Jarosław, Jasło, Krosno, Nisko, Przemyśl, Stalowa Wola, dzięki wsparciu z Programu „Rozwój lokalny” będą mogły realizować prorozwojowe inwestycje. Przygotowane przedsięwzięcia przyczynią się do kompleksowego rozwoju środowiskowego, społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego zwycięskich miast – zaznacza wojewoda Ewa Leniart.

2-2-1200x800

– Jestem przekonany, że środki, które trafią do podkarpackich miast zostaną dobrze zagospodarowane i pozwolą mieszkańcom cieszyć się z pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu – ocenia Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego.

Projekty, dla których umowy dzisiaj podpisujemy, charakteryzują się wieloma innowacyjnymi działaniami, które poprawią jakość życia w mieście i skierują je na nowe ścieżki rozwoju.

Jarosław zrealizuje działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu i poprawy jakości powietrza. Bardzo ważne będą też działania na rzecz transformacji cyfrowej, które poprawią jakość świadczonych przez miasto usług oraz jakość życia mieszkańców.

Jasło postawiło na rozwój społeczno-gospodarczy. Efektem projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców poprzez: zwiększenie ich aktywności, poprawę dostępności transportowej w mieście, zwiększenie aktywności gospodarczej, poprawę dostępu do edukacji zawodowej, zwiększenie identyfikacji mieszkańca z miastem, wsparcie osób wykluczonych oraz wyższą świadomość ekologiczną.

Krosno utworzy Centrum Aktywności Młodzieży, infrastrukturę rowerową i parki kieszonkowe. Będzie także rozbudzać przedsiębiorczość młodych i kształcić kadry dla biznesu, m.in. w formie studiów dualnych oraz treningów kompetencji miękkich. Miasto realizuje projekt we współpracy z dziewięcioma partnerami.

Nisko planuje szeroką edukację ekologiczna mieszkańców, stworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz poszerzenia oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców.

11-3-1200x647

– Podpisana dziś umowa dotyczy bardzo ważnego dla Jarosławia projektu, nad którym przez 1,5 roku pracowało wielu ludzi. Jego realizacja pozwoli nam przede wszystkim zadbać o sferę społeczną, o poprawę jakości powietrza, poprzez uruchomienie ekologicznego transportu publicznego, stworzenie ważnego Centrum Przesiadkowego przy Dworcu PKP, wdrożenie SMART CITY, czyli zinformatyzowanie wielu usług, tak, aby znacznie ułatwić życie ludziom i zachęcić ich do tego, aby związali swoją przyszłość właśnie z naszym miastem. Bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy tak duże dofinansowanie, które pozwoli nam uczynić Jarosław miejscem, wyjątkowo przyjaznym do życia, mieszkania i pracy – podsumowuje Waldemar Paluch, burmistrz miasta Jarosławia.

– Nad przygotowaniem naszego projektu “Jasło – moje miasto, mój dom” pracowało ponad 40 osób reprezentujących różne środowiska. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i za poświęcony czas – każdy głos, każda opinia była dla nas cenna i ważna. Jesteśmy wdzięczni za otrzymane środki, bo dzięki nim będziemy mogli zrealizować zadania, które wpłyną na rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta – podkreśla Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła.

– Krosno działa z myślą o potrzebach młodych mieszkańców, jest otwarte na oddolne inicjatywy, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi. To miasto, które chce być coraz bardziej zielone, a jednocześnie stawia na rozwój przedsiębiorczości. Wraz z mieszkańcami i przedstawicielami trzeciego sektora przygotowaliśmy projekt łączący wszystkie te aspekty- dzięki niemu Krosno będzie jeszcze lepszym miejscem do życia – zaznacza Tomasz Soliński, zastępca prezydenta miasta Krosna.

Zaplanowane działania przyczynią się do dynamicznego rozwoju naszego miasta, do podniesienia warunków życia naszych mieszkańców, a kluczowym efektem realizacji projektu będzie wdrożenie wypracowanej Nowej Ścieżki Rozwoju Niska, m.in. poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu nauczania informatyki i języków obcych od poziomu szkoły podstawowej do poziomu szkoły średniej. Dziękujemy naszym doradcom ze Związku Miast Polskich, wszystkim uczestnikom Klastra Rozwoju Lokalnego, który powstał w trakcie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, za wspieranie naszych działań w trakcie przygotowania projektu, jak również darczyńcom programu, za wspomaganie polskich samorządów w strategicznym ich rozwoju – stwierdza Waldemar Ślusarczyk, burmistrz gminy i miasta Nisko.

17-2-1200x786

Fundusze norweskie

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) to specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro. Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę – 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie


ZOBACZ RÓWNIEŻ: KONFEDERACJA: Protest przeciwko przymusowi szczepień, paszportom covidowym i bezprawnym obostrzeniom!

tvPolska


16-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)