REKLAMA
Lucas Tour

PODKARPACIE. Żłobek w każdej gminie? Trwa nabór do programu „Aktywny Maluch”

POLSKA / PODKARPACIE. Przeznaczamy rekordowe 6,5 miliarda złotych, by stworzyć 102 tysiące nowych miejsc żłobkowych – podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim mówiła Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny i polityki społecznej. To pomoże zlikwidować tzw. białe plamy na mapie, czyli miejsca, w których brakuje żłobka, klubu malucha, czy dziennego opiekuna.

DSC_8064

Jestem dziś w Rzeszowie, by razem z panią Teresą Kubas-Hul, wojewodą podkarpacką i panią posłanką Joanną Frydrych podjąć się jakże ważnego tematu, czyli rozwoju opieki wczesnodziecięcejmówiła Aleksandra Gajewska.

Na Podkarpaciu 66 gmin to tzw. białe plamy. Nie ma w nich zarówno publicznej, jak i prywatnej oferty opieki wczesnodziecięcej. Nie ma ani żłobka, ani klubu malucha, ani dziennego opiekuna. Powoduje to sytuację, w której rodzice nie mają wyboru i muszą sami organizować opiekę nad swoimi małymi dziećmi.

Zwróciła uwagę, że w takiej sytuacji jest 42 procent gmin w całej Polsce.

Naszym priorytetem jest, aby to zmienić – zapowiedziała. – W tym celu zmieniliśmy „Malucha+”, w „Aktywnego Malucha 2022-2029”. Po rewizji KPO przeznaczamy na ten program rekordowe 6,5 miliarda złotych, by stworzyć 102 tysiące nowych miejsc żłobkowych. To rewolucja, to ogromne wyzwanie, to upowszechnienie opieki wczesnodziecięcej. Wierzę, że uda się nam osiągnąć cel, bo jest to niezwykle ważne zadanie, oczekiwane społecznie.

Wiceministra kontynuowała, że wprowadzono bardzo ważne zmiany w „Aktywnym Maluchu”. Główna zmiana to ta, która najbardziej interesuje samorządowców i dotyczy finansów.

Z 35 862 zł do 57 528 zł podwyższyliśmy kwotę dofinansowania do stworzenia jednego miejsca
żłobkowego. Jest to znacząca zmiana i na pewno poprawi sytuację samorządów, które mogą wciąż w ramach tego naboru wnioskować o dofinansowanie – podkreślała.

Dodała, że flagowym programem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest również program „Aktywny Rodzic”. Przypomnijmy. Wprowadza on trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi do lat 3: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”.

Jestem przekonana, że tak skonstruowany i przemyślany przez nas system najpierw tworzenia miejsc przez „Aktywnego Malucha” i utrzymania ich przez „Aktywnego Rodzica” da poczucie stabilizacji dla samorządowców, którzy będą chcieli tworzyć te miejsca, ale przede wszystkim stanowi ważną odpowiedź na potrzeby mieszkańców i mieszkanekpodsumowała wiceministra Gajewska.

Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka mówiła, że w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w poniedziałek zorganizowane zostało spotkanie ze wszystkimi samorządowcami z całego Podkarpacia.
Przekazujemy im istotne informacje w obszarze zarządzania kryzysowego, polityki społecznej, czy też spraw obywatelskich. Między innymi bardzo dobre informacje dotyczące zmian w programie „Aktywny Maluch 2022-2029”.

Wojewoda przypomniała, że nabór wciąż trwa. – W tym roku mamy 90 nowych wniosków. W większości umowy na realizację zostały już podpisane. Kilka projektów jest jeszcze w trakcie rozpatrywania. Niebawem te umowy także zostaną podpisane.

– Co istotne, dla województwa podkarpackiego mamy jeszcze do dyspozycji kwotę ok. 224 mln zł.
Będziemy zatem zachęcać wszystkich samorządowców do tego, żeby składali kolejne wnioski. Jestem przekonana, że przy tych bardzo korzystnych zmienionych warunkach finansowych zainteresowanie będzie bardzo duże i bardzo szybko tą kwotę zagospodarujemy.

Teresa Kubas-Hul dodała, że aneksowane są umowy zawarte wcześniej, jeszcze w 2023 r. Zwiększona kwota dofinansowania na jedno dziecko w żłobku obejmuje również umowy wstecz.

Będziemy prowadzić spotkania indywidualne. W sposób szczególny z samorządowcami z tych gmin, gdzie są jeszcze wspomniane białe plamy na mapie województwa. Naszą aspiracją jest, aby na terenie każdego samorządu powstała chociażby jedna placówka opieki nad najmłodszymi dziećmizaznaczała.

Poseł Joanna Frydrych zwróciła uwagę, że dziś rodzice decydując się na dziecko patrzą perspektywicznie, czy jest jakieś miejsce, w którym ich pociecha będzie miała zapewnioną opiekę, pomoc i wsparcie:

Dotąd zdarzało się też tak, że mamy wychodziły z rynku pracy, ponieważ same musiały opiekować się dziećmi. Nie miały wsparcia finansowego, aby móc zatrudnić nianię, czy przekazać dziecko pod opiekę w żłobku. Naszą ideą jest, aby rodzic wrócił na rynek pracy mając poczucie, że jego dziecko ma faktycznie zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo. Oba programy być może okażą się wsparciem dla pobudzeniu demografii.

  • Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 272 instytucje opieki nad dziećmi do lat 3, oferujące łącznie 10 987 miejsc, w tym jeśli chodzi o jednostki samorządowe – 110 instytucji z 5 855 miejscami.
  • Budżet programu w skali kraju na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki wynosi ponad 6,4 mld zł, w tym: KPO w wysokości 2,73 mld zł i FERS w wysokości 3,76 mld zł z uwzględnieniem współfinansowania krajowego.
  • Do tej pory w ramach programu „Maluch+” w latach 2011-2022 udało się stworzyć 3099 miejsc w 85 placówkach gminnych oraz 2782 miejsca w 106 placówkach niepublicznych. Kolejna edycja do „Aktywnego Malucha” trwa. Tylko w 2024 roku podpisano 90 umów, w tym 78 umów z samorządami i 12 umów z podmiotami niepublicznymi. Łączna kwota wynikająca z podpisanych umów to ponad 110 mln zł, co pozwoliło utworzyć 1153 miejsca dla dzieci.
  • Zabezpieczony budżet wojewody na cały program w perspektywie czasowej na lata 2024 –2029 wynosi 341 mln zł (FERS i KPO łącznie).

źródło: materiały nadesłane

zdjęcia: PUW / materiały nadesłane

24-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)