REKLAMA
Lucas Tour

Posiedzenie Sejmu: Sądy pokoju, podatek akcyzowy, energetyka (NA ŻYWO)

Posiedzenie Sejmu: Sądy pokoju, podatek akcyzowy, energetyka (NA ŻYWO)

POLSKA. Trzeci dzień 43. posiedzenia Sejmu. Dziś (2 bm.) m.in. pierwsze czytanie projektu ustawy o sądach pokoju, rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, sprawozdania o uchwałach Senatu w spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii źródłach energii, elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Grafika poglądowa

43. posiedzenie Sejmu
2 grudnia 2021 r. (czwartek)

godz. 9:00 – 12:30

– Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o sądach pokoju (druk nr 1760) (pkt 17)

– Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o sądach pokoju (druk nr 1761) (pkt 18)

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o obywatelskich sędziach handlowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1378) (pkt 19)

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1762) (pkt 20)

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sądach pokoju (druki nr 1763 i 1763-A) (pkt 21)

(10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17., 18., 19., 20. i 21.)

godz. 12:30 – 14:00

– Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1795) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 22)

fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

godz. 14:00 – 16:30

– Głosowania, w tym:

– Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosków o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:

– Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

– Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolerów NIK w zakresie funkcjonowania i gospodarowania środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej

– Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie interwencji Policji w Lubinie w dniu 6 sierpnia br. i okoliczności śmierci mężczyzny zatrzymanego w czasie interwencji

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (druki nr 1780 i 1816) (pkt 23)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (druki nr 1787 i 1798) (pkt 24)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1781 i 1794) (pkt 25)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1791 i 1807) (pkt 26)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1792 i 1802) (pkt 27)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druki nr 1782 i 1800) (pkt 28)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1783 i 1801) (pkt 29)

– Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1784 i ) (pkt 30)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (druki nr 1786 i 1805) (pkt 31)

– Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1785 i 1804) (pkt 32)

– Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych

godz. 16:30 – 17:30

– ew. oświadczenia poselskie

KONTYNUACJA 43. POSIEDZENIA W DNIACH 8 i 9 GRUDNIA br.
Początek posiedzenia w dn. 8 grudnia o godz. 14:00.

02-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)