REKLAMA
Lucas Tour

Praktycznie w PWSZ Sanok (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Wprowadzana od kilku lat w Polsce reforma szkolnictwa wyższego wymogła na Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w całym kraju uwzględnienie w programach kształcenia profilu praktycznego. Co to oznacza w praktyce?

Większą liczbę zajęć warsztatowych, minimum 13 tygodni praktyk zawodowych oraz zajęcia prowadzone przez specjalistów – praktyków. Dzięki tym zmianom absolwent kończy studia bogaty nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności i konkretne kompetencje zawodowe.

W sanockiej PWSZ-etce warto zwrócić wagę na rozbudowany program praktyk zawodowych, które studenci różnych kierunków odbywają we wszystkich większych firmach i instytucjach lokalnych i regionalnych – przedszkolach, żłobkach, szkołach, urzędach, mediach, ośrodkach kultury, ośrodkach zdrowia i szpitalach, bankach, spółdzielniach i zakładach produkcyjnych różnego typu, w instytucjach pomocowych i finansowych, policji w straży pożarnej, gospodarstwach rolnych i leśnych. Studenci mogą także samodzielnie znajdować firmy, w których chcieliby odbyć praktykę. Oczywiście miejsce praktyk zależne jest od kierunku i specjalności studiów. To pozwala praktykantom na zapoznanie się ze specyfiką przyszłego zawodu i zdobycie tak ważnego na rynku pracy „know-how” Nierzadko też osoby, które dobrze zaprezentują się podczas praktyk, wracają do firmy jako pracownik.

Od kilku lat studenci PWSZ w Sanoku mają także możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne (także płatne) w ramach programu Erasmus. Do tej pory byli m.in. na Słowacji, we Francji (Korsyka), w Anglii, w Szwajcarii, w Niemczech. Obecnie stypendia na praktyki wynoszą od 400 do 600 EUR (w zależności od kraju, do jakiego się wyjeżdża). Wyjazdy na praktyki zagraniczne dają możliwość zwiedzania krajów, do których się jedzie, a także rozwinięcia umiejętności językowych. To coraz chętniej wybierana przez studentów opcja.

Pracodawcy mogą zgłaszać chęć przyjęcia studentów na praktyki w Biurze Karier PWSZ (biurokarier@pwsz-sanok.edu.pl). Bez wątpienia warto kształcić się praktycznie.

Zdjęcia: praktyki zagraniczne studentów PWSZ Sanok w ramach programu Erasmus (arch. własne)

01-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)