REKLAMA
Lucas Tour

Program Senior +. Ponad 5 mln na aktywizację Seniorów w życiu społecznym!

URZĄD WOJEWÓDZKI / RZESZÓW. O realizacji programu Senior+ w naszym województwie i wynikach naboru na 2023 r. mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas konferencji prasowej.

Wojewoda przypomniała, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji w ramach dwóch modułów w programie wieloletnim Senior+ – na jednorazowe wsparcie finansowe w związku z utworzeniem, przebudową lub remontem obiektów i wyposażeniem ośrodka wsparcia oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

– Do 5 stycznia br. trwał nabór wniosków, w którym jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego mogły aplikować o środki w ramach programu Senior+ w dwóch modułach. Z modułu pierwszego wszystkie 9 rekomendowanych przez wojewodę ofert otrzymało dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z tym powstanie 7 klubów Senior+ oraz 2 dzienne domy Senior+ z łączną kwotą dofinansowania ponad 1,7 mln zł. W ramach modułu drugiego (biorąc pod uwagę nabór dodatkowy ogłoszony 7 kwietnia) wsparcie otrzyma 56 ośrodków (30 domów i 26 klubów Senior+) w kwocie ponad 3,3 mln zł. Dofinansowanie na rok 2023 dla obydwu modułów Senior + dla naszego województwa wynosi w sumie ponad 5 mln zł – mówiła Ewa Leniart.

Wojewoda dodała, że od początku funkcjonowania programu na Podkarpaciu powstało 77 placówek, w tym 33 dzienne domy Senior+ oraz 44 kluby Senior+, a wartość środków finansowych przeznaczonych na ten cel to ponad 25,1 mln zł.

– Seniorzy są wartością, która w naszym społeczeństwie ma szczególne znaczenie. Ich aktywizacja, możliwość spotkań, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach są ważne także z uwagi na ich kondycję psychiczną i fizyczną, dlatego tak istotne jest to, by władze samorządowe korzystały z istniejących mechanizmów wsparcia dla naszych seniorów – podkreśliła.

O realizacji polityki senioralnej mówił także poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta, który zaznaczył, że program Senior+ jest bardzo ważnym elementem dużego segmentu polityki społecznej rządu.

W dzisiejszym spotkaniu z mediami wziął także udział burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur. Na terenie jego gminy, dzięki rządowemu wsparciu, powstanie wkrótce klub Senior+.

– Dzięki dotacji w wysokości 200 tys. zł mamy możliwość stworzenia miejsca, gdzie seniorzy będą mogli się spotykać, integrować i spędzać wspólnie czas. Jestem przekonany, że będzie to wpływać na aktywizację życia społecznego w naszej gminie – powiedział burmistrz.

***

Celem strategicznym programu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

W ramach Modułu 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację m.in. na:

Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 proc. Wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 proc.
Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +.
Natomiast maksymalne dofinansowanie Klubu Senior + w tym module wynosi 200 tys. zł.
W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia.

Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +.
W tym module dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

źródło: Podkarpacki Urzad Wojewódzki


18-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)