REKLAMA
Lucas Tour

Sesja Rady Miejskiej w Jaśle w kolejny poniedziałek

JASŁO / PODKARPACIE. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji RMJ:
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r. /Druk Nr 378/,
4.2. ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Jaśle /Druk Nr 377/,
4.3. przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 370/,
4.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa” /Druk Nr 369/,
4.5. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok.”
/Druk Nr 371/,
4.6. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. /Druk Nr 372/,
4.7. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych
w Jaśle, Obręb Nr 18 – Gamrat /Druk Nr 373/,
4.8. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 – Gamrat /Druk Nr 375/,
4.9. odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 –
Gamrat /Druk Nr 376/,
4.10. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej
w Jaśle, Obręb Nr 18 – Gamrat /Druk Nr 374/.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji RMJ.

głosowanie pop

materiały nadesłane

05-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)