REKLAMA
Lucas Tour

Sprawdź co zyskasz studiując w WSPiA

RZESZÓW / PODKARPACIE. Studia to doskonała okazja do zdobycia wiedzy potrzebnej w znalezieniu dobrej pracy. Ważne jednak aby w czasie studiów nauczyć się czegoś więcej, niż na samych, nawet najlepszych wykładach. Dodatkowe kursy i kwalifikacje podnoszą wartość absolwentów uczelni na rynku pracy. Taką możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji daje swoim studentom WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Dzięki realizowanym projektom Unijnym podczas studiów można uczestniczyć w bezpłatnych specjalistycznych kursach oraz dobrze płatnych stażach zawodowych.

Dobrze płatne staże zawodowe

Tegoroczni kandydaci, którzy podejmą studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej będą mogli skorzystać z trzech różnych projektów o łącznej wartości prawie 11 mln zł. Te wszystkie środki przeznaczone są na podnoszenie ich kwalifikacji oraz uzyskiwanie dodatkowych umiejętności. Przede wszystkim rozpoczynając studia w WSPiA, będziesz mógł uczestniczyć w dobrze płatnych stażach zawodowych prowadzonych w ramach projektu „WSPiA kuźnią kadr sektora usług dla biznesu”. Projekt realizowany będzie aż do 2021 r. a jego wartość to prawie 2 mln zł. Płatne trzymiesięczne staże realizowane będą w dużych firmach biznesowych, doradczych, centrach outsourcingowych i firmach z branży IT, np.: PwC, Deloitte Rzeszów, ZETO, OPT-eam, ASSECO. Przez cały okres stażu student będzie mógł zarobić około 6.600 zł.

To jednak nie wszystko, co WSPiA zaproponuje Ci podczas studiów. Realizowane przez Uczelnię projekty mają jeden cel – podnoszenie kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców. Dlatego nowi studenci będą mogli uczestniczyć w certyfikowanych, specjalistycznych, i co bardzo ważne, bezpłatnych szkoleniach z zakresu m.in. zamówień publicznych, audytu wewnętrznego oraz kadr i płac. Dodatkowo WSPiA planuje uruchomienie dwóch Akademii kształcących doradców podatkowych oraz księgowych. Nowi studenci Uczelni będą mogli także nauczyć się biznesowego języka angielskiego oraz uczestniczyć w wizytach studyjnych w najlepszych ośrodkach sektora usług dla biznesu.

Projekty unijne to bardzo przydatna i pożyteczna propozycja – uważają studenci WSPiA. – W tym roku kończę studia w tej Uczelni. Przez ostatni rok uczestniczyłem w wielu zajęciach dających możliwości własnego rozwoju. Szkolenia zawsze prowadzą profesjonaliści doskonale przygotowani i posiadający cenną wiedzę praktyczną. Na koniec dostałem certyfikat z wypisanymi wszystkimi zajęciami, w których uczestniczyłem. Jestem pewny, że wiedza, którą zdobyłem, przyda mi się w najbliższym czasie podczas poszukiwania dobrej pracy – tłumaczy Wojtek, student WSPiA korzystający z unijnych szkoleń.

Nowoczesne Biuro Karier

Kolejny projekt wart ponad 900 tys. zł obejmuje rozwój Akademickiego Biura Karier. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów wszystkich kierunków studiów w WSPiA. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu studenci i absolwenci skorzystają m.in. ze wsparcia doradców zawodowych, którzy pomogą w rozwijaniu ich umiejętności zawodowych. Projekt zakłada także organizację spotkań z pracodawcami dotyczących np. pracy w służbach mundurowych, urzędach i w zawodach prawniczych. Organizowane są również zajęcia praktyczne w klinikach Administracji, Przedsiębiorczości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ważnym elementem jest również „Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości WSPiA” dzięki, której studenci będą poznawać m.in. metody poszukiwania pracy i rekrutacji, sposoby zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania pomysłu na biznes. W realizacji projektu Uczelnia będzie współpracować z urzędami pracy oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców organizując m.in. Akademickie Targi Pracy.

Prawie 8 mln zł na twoją edukację

Kolejną propozycją dla nowych studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej jest projekt „Nowy wymiar studiowania w WSPiA”. Dzięki niemu Uczelnia zrealizuje aż 11 różnych zdań wspomagających rozwój studentów. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, unowocześnienie i upraktycznienie studiów oraz wyposażenie studenta w nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Projekt o wartości prawie 8mln zł realizowany będzie przez cztery lata, aż do 2021 r.

Nim rozpoczniesz studia WSPiA m.in. upraktyczni i dostosuje programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. W programach pojawi się jeszcze więcej konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, pracowni praktycznych i zajęć w ramach Klinik: Przedsiębiorczości, Administracji i Bezpieczeństwa prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Dodatkowo studenci w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej – BED będą mogli uczestniczyć w warsztatach z E-administracji, Rachunkowości, finansów i systemu podatkowego oraz Cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowo uczelnia zakupi nowoczesne pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki różnych przedmiotów. Oprócz gier edukacyjnych z zakresu administracji, zarządzania i biznesu studenci będą mogli korzystać z interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni. Pojawią się gry decyzyjne dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

WSPiA to Podkarpacki lider pozyskiwania środków unijnych na edukację i rozwijanie kompetencji studentów. Uczelnia realizuje obecnie aż 17 różnych projektów unijnych. Nie osiada jednak na laurach i cały czas poszukuje nowych sposobów na podnoszenie kompetencji wymaganych na rynku pracy. WSPiA cały czas przygotowuje kolejne projekty tak, aby nowi studenci w kolejnych latach mogli korzystać z różnych form dodatkowego wsparcia edukacji i przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Projekty „unijne” realizowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą obejmują studentów wszystkich lat i kierunków studiów. Dodatkowe zajęcia organizowane są dla studentów studiów I stopnia na kierunku „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne” i „zarządzanie”, na studiach II stopnia na kierunkach „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz dla osób, które studiują na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „prawo”.

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Wybierz studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

I tura rekrutacji trwa do 8 sierpnia. II tura rekrutacji zakończy się 29 września 2018 r.

 

Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 17 867 04 82, 514 194 892 oraz na stronie www.wspia.eu.

 

Tekst sponsorowany


16-07-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook