REKLAMA
Lucas Tour

Stanisław Franczak, jedyny kandydat od Pawła Kukiza na liście PSL (FILM, FOTO)

PODKARPACIE. Stanisław Franczak z Dobieszyna pod Krosnem jest jedynym kandydatem na posła rekomendowanym przez Pawła Kukiza w okręgu krośnieńsko-przemyskim.  Startuje z ostatniego (22) miejsca. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką kandydata oraz na wywiad.

Dr. Inż. Stanisław Franczak ukończył studia w Lublinie. Przedsiębiorca, lider Stowarzyszenia Aktywni Demokraci, „wolnościowiec” i zwolennik bezpośredniej demokracji. Interesuje się zagadnieniami ekologicznymi, a nie obce są mu problemy rolników.

Polityka nie jest Pana podstawowym zajęciem, za to ma Pan raczej bogate doświadczenie zawodowe.

Jestem menadżerem oraz przedsiębiorcą, w swojej karierze doświadczenie uzyskiwałem jako: Prezes Zarządu Spółki, Menadżer, Kreator marketingowy, Ekspert z zakresu Ekologii i zastosowań rolniczych. Do moich ważnych doświadczeń należą: Zorganizowana grupa producentów rolnych „Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie ovo-res sp z o.o.”, aktywne uczestnictwo w Europejska Platforma Innowacji AGRI czy udział w dyskusjach nad rozwojem strategicznym UE. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (1990 rok) z tytułem magistra inżyniera, ale na tym nie kończy się moja edukacja. Kolejnym krokiem był University Preston Lancashire/Lublin Business Scholl 2002 – MBA zarządzanie, a w 2019 roku rozprawa doktorska „Koncepcja wyceny wybranych świadczeń ekosystemowych zbiorowisk Trawiastych” ponownie na Uniwersytecie Przyrodniczym.

W życiu jest  wiele  sytuacji, które moim  zdaniem zasługują na  miano sukcesów  począwszy od  szczęśliwej rodziny poprzez własną karierę zawodową skończywszy na stabilności i bezpieczeństwie socjalnym.  Jednak gdybym miał  wybierać  jeden, to  zdecydowanie  wskazuję na własną niezależność. Pomimo wielu sytuacji i czasami trudnych decyzji obroniłem własną niezależność, dlatego mogę bez zahamowań rozmawiać o wszystkim i podejmować decyzje zgodne z własnym systemem wartości, na które niewątpliwe składają się: wolność, uczciwość, honor, otwartość na innych ludzi, patriotyzm, poszanowanie tradycji i wreszcie szacunek dla odmiennych poglądów. Brałem już udział w projektach politycznych Kukiz’15 wspierając kampanię w 2015 roku w okręgu krośnieńsko-przemyskim. Startowałem też jako kandydat Kukiz’15 do Sejmiku na Mazowszu.

Skąd zainteresowanie polityką? Z jakich powodów akurat „Kukiz’15”, które postulaty uważa Pan za najważniejsze?

Jestem wolnościowcem z realnym spojrzeniem na rzeczywistość dlatego inicjatywa „antysystemu”  jest dla mnie przekonywująca. Jestem społecznikiem – ponieważ uważam że działalność polityczna nie powinna być elementem zarobkowym, a wynagrodzenie jedynie rekompensatą poniesionych nakładów i kosztów. Jako inicjator stowarzyszenia – Aktywni Demokraci i jego lider, uważam że Demokracja Bezpośrednia z kluczowym elementem obligatoryjnego referendum, jest pierwszym krokiem w kierunku oddawania władzy Polakom.

Demokracja bezpośrednia czyli bezpośrednie rządy ludu to taki system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie w formie referendum lub konsultacji, w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.

W świecie cyfrowym wyzwaniem będzie wdrożenie do życia politycznego E-votingu inaczej ujmując z założenia użycie środków elektronicznych w demokracji. Pozwoli to  budować społeczeństwo obywatelskie, ponieważ powinno ułatwić intensywny udział obywateli w debacie publicznej i głosowaniu, w sprawach ogólnopaństwowych i lokalnych. Ma również umożliwiać każdemu obywatelowi łatwe wnoszenie inicjatyw, publiczne prezentowanie argumentów i krytykę. Może konsolidować małe społeczności i rozproszone grupy interesów. Jednym z priorytetów jest zmiana Konstytucji w zakresie kompetencji trójpodziału władzy. Uczciwość i standard moralny to są podstawowe elementy z którymi pojadę do Sejmu, gdzie chciałbym zajmować się  pracą na rzecz ochrony środowiska, transportu publicznego i polityką regionalną.

Co powinno zostać zrealizowane dla naszego regionu?

Układ administracyjny oparty na dużych województwach i cherlawych powiatach uważam za niefunkcjonalny i będę walczył o reformę w oparciu o gminy, miasta i województwa w układzie 49. Uważam, że warto walczyć o województwo krośnieńskie.

Krosno  podobnie jak i inne obszary południowego Podkarpacia Jasło, Brzozów, Sanok, Lesko, Ustrzyki wymagają wyrwania ze strefy wykluczenia dostępu do infrastruktury komunikacyjnej. Uważam, że zasługujemy na szybki dostęp do Rzeszowa i innych miast za pomocą szybkiej kolei, ale elektrycznej. Cały obszar musi mieć nowy szybki i bezkolizyjny układ drogowy północ-południe jak i wschód-zachód. W XXI wieku jesteśmy na szarym końcu rozwiązań komunikacyjnych w Polsce i to jest o tyle zastanawiające, że przez ostatnie 30 lat i to bez różnicy czy rządziła PO czy obecnie PiS nie powstał w naszym regionie żaden nowy układ komunikacyjny. Ważnym elementem jest ochrona cennych zasobów przyrodniczych, które są i mogą być w większej skali bazą turystyki. Ochronę przyrody należy połączyć z zabezpieczeniem interesów mieszkańców i ich komfortu życia. W kontekście ochrony środowiska niezwykle ważne jest  zbudowanie sieci zabezpieczeń wodnych włączając w to zbiorniki retencyjne, małe i duże, poldery i cała infrastruktura  transportu wody.  W następnej kolejności możemy mówić o zapraszaniu inwestorów do naszym miejscowości.

Dziękuję za rozmowę.

Zapraszam do udziału w wyborach 13 października, a także na mój blog polityczny: demokraci.online

 

Materiał sfinansowany przez KW PSL

01-10-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)