REKLAMA
Lucas Tour

Studiuj w Sanoku! Przed Tobą wiele możliwości!

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wybrać, a nie chcesz z różnych względów wyjeżdżać daleko od domu, sanocka PWSZ ma dla Ciebie atrakcyjną, wciąż poszerzaną, ofertę edukacyjną. W tym roku jest to dziewięć kierunków licencjackich i inżynierskich, trzy magisterskie, studia podyplomowe, do tego rozbudowany system stypendiów naukowych, socjalnych i innych, czy wreszcie program płatnych praktyk.

Chcesz wyjechać zagranicę? Nic prostszego. Ułatwi Ci to program Erasmus+.

Od tego roku na wszystkich kierunkach PWSZ wprowadziła także innowacyjne rozwiązanie w postaci studiów 26+ . Studia 26+ to alternatywa dla studiów niestacjonarnych, ponieważ zajęcia i praktyki, tak przecież istotne na wszystkich kierunkach o profilu zawodowym odbywają się popołudniami. Studia w ramach tego systemu są bezpłatne, a więc przyszli studenci uzyskają wykształcenie wyższe realizowane na wysokim poziomie, nie narażając swoich domowych budżetów, tak bardzo nadwyrężonych w dzisiejszych czasach.

Na studiach licencjackich uczelnia oferuje praktyczną naukę zawodu z dużymi możliwościami znalezienia pracy po ich zakończeniu, gdyż jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa szczególny nacisk kładzie na praktyczną stronę edukacji. Czuwają nad tym nie tylko władze uczelni i dyrektorzy poszczególnych instytutów, ale i uczelniane Biuro Karier, Promocji i Współpracy, organizując targi pracy, wyjazdy na stypendia, spotkania z pracodawcami, a także monitorując losy absolwentów i oferując im szeroko zakrojoną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.


STUDIA LICENCJACKIE

kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

– ze specjalnością: rytmika w edukacji i wychowaniu
– ze specjalnością: zespoły instrumentalno-wokalne  w muzyce estradowej

kierunek: EKONOMIA

– bez specjalności
– ze specjalnością: ekonomika handlu i sprzedaży
– ze specjalnością: rachunkowość i podatki

kierunek: NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA 

– bez specjalności
– ze specjalnością: grafika komputerowa
– ze specjalnością: fotografia i film

kierunek:  PEDAGOGIKA

– ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
– ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
– ze specjalnością: logopedia i terapia pedagogiczna

kierunek: PRACA SOCJALNA

– ze specjalnością: praca socjalna z resocjalizacją
– ze specjalnością: praca socjalna z opieką instytucjonalną i środowiskową
– ze specjalnością: praca socjalna z opieką nad osobą starszą i niepełnosprawną

kierunek: PIELĘGNIARSTWO

kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE


Na dwóch kierunkach studiów inżynierskich do wyboru są przyszłościowe specjalizacje – za programami nauczania i ich tworzeniem stoją tu solidne badania rynku pracy i ścisła współpraca z lokalnymi pracodawcami. Absolwenci kierunków inżynierskich to poszukiwani i cenieni na rynku specjaliści, zawierający kontrakty o pracę często jeszcze przed ukończeniem studiów.

STUDIA INŻYNIERSKIE

kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

– ze specjalnością: informatyka stosowana w budowie maszyn
– ze specjalnością: mechatronika z informatyką
– ze specjalnością: programowanie i obsługa obrabiarek CNC
– ze specjalnością: logistyka w przedsiębiorstwie
– ze specjalnością: zarządzanie jakością produkcji


PWSZ kształci także magistrów – w tej chwili studia magisterskie podjąć mogą licencjaci pielęgniarstwa, pracy socjalnej i gospodarki w ekosystemach rolnych i leśnych.

STUDIA MAGISTERSKIE

kierunek:  PIELĘGNIARSTWO

kierunek: PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

kierunek: GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH – NOWOŚĆ! 


Sanocka uczelnia oferuje także studia podyplomowe. Jest w czym wybierać – sprawdź, czy znajdziesz coś, co umożliwi Ci podniesienie bądź zmianę kwalifikacji zawodowych.

STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PSYCHOPEDAGOGICZNĄ
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI SPEKTRUM AUTYZMU
GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH – nowość!
KOMPUTEROWE STEROWANIE OBRABIARKAMI NUMERYCZNYMI CNC
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERSKIEGO
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – nowość!
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ (Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM)
ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH
STOSOWANA PSYCHOLOGIA SPORTU
SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ TQM
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI


Oferta edukacyjna sanockiej PWSZ to także kursy i szkolenia, umożliwiające szybkie podniesienie kwalifikacji.

KURS I SZKOLENIA

SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SZKOLENIE W ZAKRESIE SPECJALIZACJI II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY
SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
SZKOLENIE NA ASYSTENTA RODZINY
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jeżeli jeszcze nie podjąłeś decyzji co do swojej przyszłości nie zastanawiaj się dłużej i studiuj w Sanoku! Przed Tobą wiele możliwości!

PWSZ Sanok
materiały nadesłane

14-08-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook