REKLAMA
Lucas Tour

Szukasz ciekawych studiów? Sprawdź nowości w WSPiA!

Ochrona informacji, Cyberbezpieczeństwo, Kryminalistyka i kryminologia, E-administracja oraz Zarządzanie finansami to pięć nowych specjalności, które w tym roku kandydatom na studia proponuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Specjalności powstały w reakcji na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z danej dziedziny oraz w odpowiedzi na propozycje zgłaszane przez kandydatów.

II tura rekrutacji w WSPiA trwa do 29 września!

Wybierając kierunek studiów, warto już na początku zastanowić się, w jakiej dziedzinie danej nauki chcemy się specjalizować. W wyborze naszej drogi mogą pomóc specjalności oferowane na danym kierunku studiów. Dzięki temu oprócz wiedzy ogólnej z zakresu administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa czy zarządzania możemy poznać zagadnienia związane z konkretnymi, interesującymi nas tematami.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa od początku istnienia, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości innych publicznych i niepublicznych uczelni, tworzyła mniej, ale dobrych kierunków studiów, stawiając na jakość, a nie ilość. Tworząc kierunek studiów, WSPiA rozwija go tak, aby był mocny, z tradycjami oraz co najmniej z uprawnieniami magisterskimi. Swoje kierunki Uczelnia wzmacnia m.in. różnymi i ciekawymi specjalnościami.

Na każdym z kierunków studiów znajdziesz od kilku do kilkunastu specjalności odpowiadających potrzebom rynku pracy, zainteresowaniom studentów i kandydatów na studia. W tym roku w naszej ofercie pojawia się kilka nowości, które są przyszłościowe z punktu widzenia pracodawcy i pracownika.

Wśród nowości na kierunku ADMINISTRACJA // ZARZĄDZANIE pojawiły się dwie specjalności. Są to „Ochrona informacji” oraz „E-administracja”.

Specjalność „Ochrona informacji” skierowana jest do osób chcących pracować jako m.in. Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Audytor oraz osoba zajmująca się problematyką audytu bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Jest to odpowiedź na zmiany, jakie wprowadzono w ramach tzw. RODO i ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Absolwenci studiów z zakresu „Ochrony informacji” mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji rządowej i samorządowej, w przemyśle, bankowości, ubezpieczeniach, komunikacji elektronicznej i wielu innych branżach.

Druga nowość na kierunku „administracja” to specjalność „E-adminstracja”. Jest ona związana z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Przeznaczona jest dla osób planujących podjęcie zatrudnienia lub już zatrudnionych w strukturach administracji publicznej, a więc zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Studiując na tej specjalności zyskasz umiejętności niezbędne do organizowania i wspomagania procesów zarządzania (m.in. w sferze usług publicznych, polityki regionalnej czy przedsiębiorczości komunalnej).

Na kierunku „BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE” WSPiA w tym roku również proponuje dwie nowe specjalności. Są to „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Kryminalistyka i kryminologia”.

Specjalność „Cyberbezpieczeństwo” przygotuje Cię do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Dzięki tym studiom będziesz umieć m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, poznasz sposoby ich wykrywania i przeciwdziałania im, jak również będziesz znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji. Posiadając wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa znajdziesz pracę m.in. w organach administracji publicznej, w służbach mundurowych, w szczególności w Policji oraz w sektorze gospodarczym, gdzie ochrona przed cyberatakami jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Jedną z ciekawszych specjalności jest „Kryminalistyka i kryminologia”. Ma ona charakter interdycysplinarny i umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, dających niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. w: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym czy Służbie Więziennej). Studia na tej specjalności pozwolą Ci zrozumieć i profesjonalnie reagować na zjawiska zachodzące w społeczeństwie. Będziesz przygotowany teoretycznie i praktycznie do problematyki analizy śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa oraz ich zabezpieczania. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, a także nauk społecznych uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę o przyczynach przestępczości, jej przejawach, a także innych patologiach społecznych. W WSPiA będzie uczył się pod okiem fachowców – praktyków w doskonale wyposażonym Podkarpackim Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sadowej.

Ostatnia nowość to specjalność „Zarządzanie finansami”, którą mogą wybrać studenci kierunku „ZARZADZANIE”.

Te studia dadzą Ci wiedzę pozwalającą podejmować decyzje związane z szeroko pojętym rynkiem finansowym m.in. inwestowaniem oraz pozyskiwaniem kapitału. Poznasz także zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynków finansowych, banków i przedsiębiorstw, strategii finansowo-ekonomicznej, prowadzenia analiz finansowych, a także prawa finansowego. Absolwenci tej specjalności będą mogli pracować m.in. w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego (np. urzędach skarbowych, urzędach wojewódzkich itp.) oraz instytucjach finansowych (np. bankach, biurach rachunkowych, działach księgowo-finansowych). Zdobyte umiejętności pozwolą także na wykonywanie obowiązków doradców finansowych oraz pracę na stanowiskach analitycznych i kierowniczych.

Oprócz nowości w ofercie WSPiA znajdziesz także sprawdzone i prowadzone od lat kierunki i specjalności. Uczelnia oferuje Ci studia na czterech różnych kierunkach:

„ADMINISTRACJA”
„ZARZĄDZANIE”
„BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE”
„PRAWO”

II tura rekrutacji zakończy się 29 września 2018 r. Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia www.wspia.eu/dla-kandydata/oferta-edukacyjna.

tekst sponsorowany
materiały nadesłane
11-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook