REKLAMA
Lucas Tour

Taryfy opłat za wodę i ścieki na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej

JASŁO / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak zawiadamia, że dzisiaj (1 grudnia) o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Przedstawiamy pełną treść zawiadomienia oraz proponowany porządek obrad.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na LVI Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/.

LVI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk Nr 580/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła

Henryk Rak

Źródło: UM w Jaśle

01-12-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)