REKLAMA
Lucas Tour

Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki w sanockiej PWSZ. Przystąpiło 54 studentów (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki na trwałe wpisała się w życie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku, jako istotny element kształcenia i identyfikacji zawodowej studentów kierunku pielęgniarstwo. Pielęgniarstwu, przypisuje się duże znaczenie, mówiąc o nim, jako misji, rodzaju posłannictwa, czy szczególnym zadaniu, jakie pielęgniarka powinna spełniać wobec człowieka i społeczeństwa. Tradycja odgrywa ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania przyszłych pielęgniarek. Elementem identyfikacji pielęgniarki są symbole zawodowe: biały czepek, mundur, lampka oliwna oraz hymn.

Tegoroczna uroczystość odbyła się dnia 14 maja 2018 roku w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ im. J. Grodka w Sanoku w 15-lecie uruchomienia kierunku pielęgniarstwo.  Do Symboliki Zawodu Pielęgniarki przystąpiło 54 studentów II roku.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście m.in. Stanisław Chęć – zastępca Burmistrza Miasta Sanoka, ks. dr Andrzej Skiba – Prałat, Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku, dr Paweł Trefler – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, dr Sławomir Solecki – prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, mgr Danuta Suchorzepka – dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, mgr Małgorzata Moskal – Szybka – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie.

Na uroczystość przybyli również mgr Barbara Błażejowska – Kopiczak wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, mgr Rafał Gużkowski dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, zarządzający podmiotami leczniczymi, w których studenci realizują kształcenie praktyczne – mgr Henryk Przybycień dyrektor SP ZOZ w Sanoku, mgr Robert Płaziak dyrektor SP ZOZ w Lesku oraz Pielęgniarki Naczelne mgr Katarzyna Kruczek i mgr Zdzisława Winiarczyk.  Pozostali goście to: mgr Bożena Jastrzębska – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Pani Czesława Kurasz – prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku, mgr Krystyna Bętkowska – kierownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sanoku.

foto004

W uroczystości wzięły udział Władze Uczelni, nauczyciele akademiccy i studenci wraz z rodzinami.

Uroczystość została otwarta przez Rektor Uczelni doc. dr Elżbietę Cipora, która w swoim wystąpieniu, jako wzór postępowania dla adeptów pielęgniarstwa przywołała postać Hanny Chrzanowskiej – pionierki pielęgniarstwa społecznego i parafialnego, a także bliskiej współpracownicy ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły. Według słów metropolity krakowskiego, była ona „sumieniem polskiego pielęgniarstwa” i „wzorem, jak służyć Chrystusowi w bliźnich”. Jej działalność została określona, jako „światło latarni w ciemności ludzkiego bólu”. Takie wartości, jak miłość do bliźniego i empatia – jako drogowskazy dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, pojawiały się często w wystąpieniach zaproszonych gości.

Czepki pielęgniarskie zostały wręczone przez nauczycieli akademickich mgr Edytę Krowicką i mgr Teresę Maliwiecką. W pierwszej kolejności otrzymali je studenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: Katarzyna Klucz, Martyna Ścieranka, Diana Lisowska, Magdalena Szurlej i Kamila Marczak. Dla studentów był to oprócz hymnu i ślubowania najważniejszy moment uroczystości, który z pewnością na długo zostanie w pamięci adeptów tego zawodu.

Warto podkreślić, że studenci pielęgniarstwa nie tylko przygotowują się do wykonywania przyszłego zawodu, ale również podejmują działania o charakterze naukowym, pracując w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarek. Efektem tego zaangażowania był udział w kilku konferencjach o zasięgu ogólnopolskim oraz publikacje w czasopismach naukowych. Doceniając zaangażowanie i wyróżniającą się postawę, studentów działających w Studenckim Naukowym Kole Pielęgniarek podczas uroczystości wyróżniono ich dyplomami. Do wyróżnionych studentek należały: Klaudia Budzińska, Bernadeta Frydryk, Diana Lisowska, Anna Mazur, Bogusława Oryszak, Izabela Pytlowany i Martyna Ścieranka.

Studenci pielęgniarstwa również aktywnie działają w Studenckim Kole Wolontariatu ściśle współpracującym z Powiatowym Centrum Wolontariatu w Sanoku. Ich praca polega głównie na świadczeniu usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych w środowiskach domowych. Doceniając ich trud i poświęcenie Pani Czesława Kurasz – prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku wręczyła dyplomy szczególnie wyróżniającym się osobom tj: Katarzynie Dudek, Bernadecie Frydryk, Dianie Lisowskiej, Bogusławie Oryszak, Izabeli Pytlowany, Justynie Suwale i Martynie Ścierance.

Zebrani goście mogli również obejrzeć prezentację poświęconą 15-leciu utworzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku kierunku pielęgniarstwo, którą przedstawiła kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Aneta Mielnik.

Następnie studenci złożyli serdeczne podziękowania za otrzymanie symbolu pielęgniarstwa. Władzom Uczelni oraz kadrze dydaktycznej Instytutu Medycznego PWSZ w Sanoku podziękowali za wkład pracy włożony w ich wykształcenie i przygotowanie do zawodu oraz kierującym podmiotami leczniczymi, w których realizowane jest kształcenie praktyczne.

Oryginalnym elementem był przygotowany przez studentów film zaprezentowany podczas uroczystości, w którym przedstawione zostały cechy osobowe pielęgniarki i motywy wyboru zawodu z punktu widzenia studentów.

foto053

Końcowym miłym akcentem uroczystości była część artystyczna, którą zaprezentowali studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku przygotowanej pod kierunkiem mgr Zofii Kielar i mgr Roberta Handermander. Swój udział artystyczny miała również studentka II roku kierunku pielęgniarstwo Bogusława Oryszak, która zaprezentowała utwór muzyczny w wersji wokalnej.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim zaangażowanym osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej uroczystości. Dziękujemy również Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krośnie za ufundowanie czepków pielęgniarskich.

Życzymy wszystkim studentom, aby przyjęty symbol pielęgniarstwa przypominał w każdej sytuacji o zobowiązaniach, jakie podjęli z dniem wyboru zawodu i aby wytrwałość i gotowość służenia Potrzebującym stała się dla nich życiowym powołaniem.

Gratulujemy!

[nggallery id=106]

materiały nadesłane

16-05-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)