REKLAMA
Lucas Tour

Wotum nieufności wobec ministra edukacji. Będzie gorąco! (NA ŻYWO)

Wotum nieufności wobec ministra edukacji. Będzie gorąco! (NA ŻYWO)

Dziś (13 bm.) kolejny dzień 74. posiedzenia Sejmu. Ważny punkt dzisiejszych obrad to debata nad wnioskiem dotyczącym wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka.

13 kwietnia 2023 r.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku -debata średnia

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druki nr 3096, 3096-A i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół*
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3090 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół*
– sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w 175. rocznicę Wiosny Ludów na ziemiach polskich (druki nr 3067 i 3077) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
– sprawozdawca poseł Sławomir Skwarek.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji i Nauki – Przemysława Czarnka (druki nr 3032 i 3156) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół
– uzasadnia poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
– sprawozdawca poseł Tomasz Zieliński.

Sprawozdanie Komisji:
– o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa;
– o poselskim projekcie ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
– o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym;
– o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 3128, 1095, 3126, 3127 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół*
– sprawozdawca poseł

fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

13-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)