REKLAMA
Lucas Tour

Wszystkich Świętych – organizacja ruchu i utrzymanie cmentarzy komunalnych

JASŁO / PODKARPACIE. W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych Miasto Jasło podaje kilka informacji dotyczących organizacji ruchu oraz utrzymania cmentarzy komunalnych w tym okresie.

Porządki na cmentarzach

Generalne porządki na cmentarzach komunalnych prowadzone będą do 31 października br. (poniedziałek) wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na odpady na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej. 31 października, na cmentarzu przy ul. Zielonej, pojemniki i kontenery na odpady, po opróżnieniu, zostaną ustawione przed bramą cmentarną oraz przed bramą na placu „Bazar“, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów. Do 31 października główne chodniki oraz tereny przyległe do cmentarzy zostaną oczyszczone przez grupę pracowników robót interwencyjnych.

Bezpłatne autobusy

W celu zmniejszenia liczby samochodów przy cmentarzu na ul. Mickiewicza, 1 listopada kursować będą (w cyklu ciągłym od godz. 8. do godz. 17) bezpłatne autobusy. Zakład Pogrzebowy „Hades“ w Jaśle zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. Dworcowej, a Zakład Pogrzebowy Wiesław Okarma zapewni autobus z przystankiem początkowym przy ul. P. Skargi obok kościoła FARA. Trasa bezpłatnego autobusu wynajętego przez zakład pogrzebowy „KALLA Jasło” będzie obejmować ulice: Dworcowa – Floriańska – Grunwaldzka – W. Polskiego – Pohulanka – Baczyńskiego – Szkolna – Sikorskiego – Jareniówka Cmentarz (kursy tam i z powrotem), godziny odjazdów z Dworcowej 8:30, 10:30, 12:30, 15:00; godziny odjazdów spod cmentarza 9:00, 11:00, 13:00, 15:30.
Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej oraz podjechania pod cmentarz przy ul. Zielonej.

1 listopada pop

Organizacja ruchu i parkingi

W związku ze zwiększonym ruchem w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu.

Cmentarz przy ul. Zielonej:

ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“ (od 28 października w godz. popołudniowych do 2 listopada do godz. 8.00)
31 października (po zakończeniu handlu) oraz 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“.

Cmentarz przy ul. Mickiewicza:

ul. Mickiewicza – zarządca drogi (Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle) ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską (od 29 października do 2 listopada); postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza (zatoka), na parkingu zewnętrznym przy cmentarzu (część parkingu będzie wyłączona z parkowania na prowadzenie handlu kwiatami), na drodze dojazdowej do domu przedpogrzebowego oraz na parkingu wewnętrznym cmentarza.
Cmentarz przy ul. Gajowej: postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Utrzymanie porządku
Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku. Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

UMJ

24-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)