REKLAMA
Lucas Tour

XX lat integracji w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle (ZDJĘCIA)

JASŁO / PODKARPACIE. W roku 2015 mija dwudziesta rocznica powstania klas integracyjnych w obecnym Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Jubileusz Integracji traktujemy jako święto wszystkich uczniów niepełnosprawnych oraz ludzi, którzy pracowali i działali dla ich lepszego życia. To wspólna rocznica.

Integracja w naszej szkole narodziła się 24 IV 1995 r. z momentem zatwierdzenia powstania klasy 1 integracyjnej w ówczesnej Szkole Podstawowej Nr 9 w Jaśle. Od roku szkolnego 1995/1996   tradycja tworzenia klas integracyjnych została wpisana w działalność dydaktyczno – wychowawczą obecnego Zespołu Szkół Miejskich Nr 3  w Jaśle.  Jesteśmy jedyną szkołą podstawową i jedynym gimnazjum w powiecie jasielskim, które realizują misję integracji, odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy w klasie integracyjnej różni się od tradycyjnej. Założeniem integracji jest stworzenie środowiska, w którym wspólnie uczą się i rozwijają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Program nauczania jest dostosowany do indywidualnych możliwości  każdego ucznia. Klasy integracyjne   są  cząstką twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsce naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości, akceptacji oraz efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W naszej szkole uczą się dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, wadami słuchu i widzenia, z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W realizacji zadań edukacyjnych kadrę nauczycielską wspierają doświadczeni specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy. Dzięki codziennej systematycznej  pracy w ciągu minionych 20 lat osiągaliśmy na  polu integracji wiele sukcesów, umożliwiliśmy także ich osiąganie naszym uczniom. Wielu niepełnosprawnych absolwentów naszej szkoły ukończyło studia wyższe lub szkołę średnią, inni znaleźli swoje miejsce w szkołach zawodowych lub  w warsztatach terapii zajęciowej, co napełnia nas dumą i jest źródłem satysfakcji zawodowej .

Konsekwentne propagowanie przez naszą szkołę idei integracji w środowisku lokalnym z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu świadomości społecznej na temat wspólnego kształcenia i wychowywania osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz do uzyskania przez Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zaszczytnego miana Koordynatora Wojewódzkiego Klubu Szkół Tolerancji. Mamy świadomość, iż uzyskane kilka lat temu wyróżnienie  zobowiązuje do dalszego rozwijania integracji w naszej szkole, do promowania tej idei na zewnątrz oraz wspomagania innych placówek oświatowych zainteresowanych włączeniem uczniów niepełnosprawnych w proces edukacji i wychowania ich pełnosprawnych kolegów.  Droga do doskonałości jest oczywiście daleka, choćby dlatego, że przybywa nowych problemów do rozwiązania. Nie boimy się jednak wyzwań, ciągle podnosimy stawianą przed sobą poprzeczkę.

Planując przyszłe działania na polu integracji, pragniemy jednocześnie dokonać podsumowania okresu minionego i zdobytych dotychczas doświadczeń, czemu służyła organizowana w naszej szkole uroczystość jubileuszowa.

***

Podczas uroczystości jubileuszowych honorowy tytuł „Przyjaciel integracji” otrzymali: Alicja Zając – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Rzońca – poseł na Sejm RP, Maria Kurowska – wicemarszałek województwa podkarpackiego, burmistrz miasta Jasła w latach 2006-2010, Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła, Urszula Czyżowicz – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jasła, ks. dr Marian Putyra – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej Oddział Jasło, Józefa Zarudzka – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle, Józef Nawracaj – właściciel firmy Frogart, Jolanta Mercik – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle oraz Kazimierz Wawszczak – prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Jaśle.

[nggallery id=42]

źródło: UM Jasło

14-12-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)