REKLAMA
Lucas Tour

XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

JASŁO / PODKARPACIE. Starostwo Powiatowe w Jaśle zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, odbędzie się III p., XXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle.

 img_5800-768x512

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
– Przyjęcie protokołu z sesji XXV i z sesji XXVI.
– Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia Uchwały Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
b) zmiany budżetu Powiatu Jasielskiego na 2016 r.
c) założenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Jaśle dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Jaśle.
d) zawarcia porozumień pomiędzy Powiatem Jasielskim a Miastem Jasłem, Gminą Tarnowiec i Gminą Skołyszyn dotyczących prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Jaśle.
e) odpowiedzi na skargę (na Dyrektora Poradni Psych. – Pedag.).
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Jasielskiego.
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
h) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
i) pozbawienia drogi Nr 1848R Droga przez wieś Zimna Woda kategorii drogi powiatowej
j) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2016 roku działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
k) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Jaśle do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
l) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2017 rok na pokrycie kosztów usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej w Starostwie Powiatowym w Jaśle oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.
m) uchylenia Uchwały Nr III/16/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r.
n) uchylenia Uchwały Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 grudnia 2014 r.
o) uchylenia Uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 stycznia 2015 r.
p) uchylenia Uchwały Nr IX/72/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 czerwca 2015 r.
q) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jasielskiego za cenę niższą od ich wartości rynkowej.
r) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Miasta Jasła.
5. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r.
6. Informacja Zarządu na temat naboru do szkół ponadgimnazjalnych.
7. Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

 

22-08-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)