REKLAMA
Lucas Tour

Zdobądź międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego za darmo!

Firma ML s.c. prowadzi nabór (rekrutację) uczestników do realizowanego w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2018 r. projektu pt.: „Zdobądź międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego”. Kurs będzie prowadzony nieodpłatnie. Szczegóły w rozwinięciu.

Projekt organizowany jest w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Realizator projektu oświadcza, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu IX  i jest bezpłatny dla jego uczestników. W ramach projektu oferowany jest kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO (240 godz.) dla osób początkujących. Zajęcia będą się odbywały w Rzeszowie i na terenie całego województwa.

CEL PROJEKTU:

  • nabycie/podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A. Uczestnicy projektu zdobędą certyfikat umiejętności z języka angielskiego TOEIC, BRIDGE (niezależny, międzynarodowy egzamin zewnętrzny) na poziomie A2.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

  • zamieszkujących teren woj. podkarpackiego
  • w wieku 25 – 49 – z wykształceniem co najwyżej średnim
  • 50+ – niezależnie od wykształcenia
  • osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu –osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne.

Zgłoszenia można wysyłać na niżej podany adres e-mail lub pocztą tradycyjną na adres: ML s.c. Szkoła Językowa, 16-400 Suwałki, ul. Sikorskiego 6.

Poszukujemy do współpracy nauczycieli języka angielskiego z co najmniej 3-letnim doświadczeniem, do prowadzenia zajęć na terenie województwa podkarpackiego.

plakat

Więcej informacji na: www.ml.suwalki.pl
Kontakt:
pon – piątek w godz. 17 – 20
soboty w godz. 10 – 15

tel. 506 60 40 80 lub 501 141 821
fax 87 731 95 96
e-mail: mlrzeszow1@gmail.com

Bez tytułu

Artykuł sponsorowany

11-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook